ZROZUM, ABY ZAPOBIEC: Rola mediów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym – sobota, 16 września, 12.30

Okazuje się, że umiejętne napisanie artykułu informującego o zachowaniu samobójczym to wcale nie taka prosta sprawa. Dziennikarz powinien być świadomy tego, że od sposobu ujęcia tematu, dobranych słów i treści zależy życie kolejnych osób.

Liczne badania dotyczące naśladowania zachowań samobójczych potwierdziły, że niewłaściwe opisy samobójstw w mediach prowadzą do zwiększenia ich liczby. Prawdopodobieństwo wzrostu liczby samobójstw jest największe w ciągu pierwszych dni po pojawieniu się opisów w mediach i stopniowo zmniejsza się w okresie około dwóch tygodni, ale niekiedy utrzymuje się dłużej. Wzrost zależy od intensywności przekazu medialnego, a także tego, na ile odbiorcy mogą zidentyfikować się z ofiara samobójstwa, jak też od jej znaczenia – wzrost jest największy w przypadku popularnych muzyków, wokalistów, aktorów, sportowców oraz innych osób znanych i poważanych.

Jaka jest rola mediów z zapobieganiu zachowaniom samobójczym? Na pytanie związane z tym tematem odpowiada ks. Tomasz Trzaska, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w W-wie, specjalista platformy „Życie warte jest rozmowy”.

SŁUCHAJ: sobota, 16 września – godz. 12.30


Przeczytaj więcej właściwym wypowiadaniu się na temat samobójstwa w mediach: PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW MEDIÓW.

Od października na antenie Radia Niepokalanów pojawi się nowa audycja KRAJOBRAZY ŻYCIA, w której nasi Słuchacze będą mogli usłyszeć rezultaty wielu spotkań z ludźmi, których pasją jest pomaganie osobom w kryzysie samobójczym, depresji i innych problemach, w tym całość rozmowy na temat depresji z p. Małgorzatą Łubą.