Wyremontowane pomieszczenia radiowe – oficjalnie otwarte i poświęcone!

12 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie wyremontowanych pomieszczeń radiowych. Nowy wygląd zyskały studio emisyjne, teraz już cyfrowe studio im. św. Maksymiliana Kolbego oraz zmodernizowane studio nagrań, któremu nadano imię ojca Wenantego Katarzyńca.

12 czerwca to data nieprzypadkowa. Tego dnia wspominamy patronów radiowego klasztoru* – o. Antonina BAJEWSKIEGO, o. Piusa BARTOSIKA, br. Tymoteusza TROJANOWSKIEGO i br. Bonifacego ŻUKOWSKIEGO. Po uroczystej Mszy świętej odpustowej w niepokalanowskiej bazylice, której przewodniczył obecny prowincjał, a niegdyś pierwszy dyrektor Radia, po jego reaktywacji w 1991 roku – o. Grzegorz Bartosik, ojcowie franciszkanie, pracownicy i zaproszeni goście udali się do siedziby radia i uczestniczyli w poświęceniu nowo wyremontowanych pomieszczeń. Poświęcone zostały także wizerunki męczenników z Niepokalanowa, które wzbogacą radiową kaplicę.

W tym roku 12 czerwca przypadło także wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Jest to wspomnienie ruchome, które „wypadło” akurat w tę sobotę. Wierzymy, że ta przypadkowa po ludzku zbieżność to błogosławieństwo Matki Bożej dla Dzieła, jakim jest Radio Niepokalanów. To Jej piękny uśmiech, posłany nam z Nieba i dowód na to, że dzieła św. Maksymiliana są własnością Niepokalanej i to Maryja Niepokalana ma tu, jak chciał założyciel tego miejsca, najwięcej „do powiedzenia”.

W homilii o. prowincjał, Grzegorz Bartosik przybliżył błogosławionych męczenników. Zaznaczył, że swoją świętość kształtowali, mając za wzór ojca Maksymiliana – tak, jak on byli zakochani w Panu Bogu i tak, jak on byli wpatrzeni w Niepokalaną, kochali ją i od niej się uczyli.

O. Bartosik przypomniał również, że św. Maksymilian wskazywał i nadal wskazuje, że droga przez Maryję to najkrótsza i najpewniejsza droga do zbawienia. „Dzisiaj święto Niepokalanego Serca Maryi – mówił. Chcemy wpatrywać się w to serce Maryi, by tak, jak św. Maksymilian i jak błogosławieni męczennicy z Niepokalanowa podążać drogą do nieba razem z Maryją i z Jej pomocą.”

Przywołał także objawienia w Fatimie, gdzie Matka Boża przekazała Łucji wolę Chrystusa, by Serce Maryi było szczególnie czczone przez ludzi. „Ten kult Najświętszego Serca Maryi ma zawierać trzy elementy – mówił o. Grzegorz Bartosik. „Po pierwsze wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata, czemu mają służyć nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca; po drugie kult NSM to naśladowanie Matki Bożej – mamy być posłuszni Panu Bogu, kochający bliźnich, otwarci na natchnienia Ducha Świętego, mamy słuchać Słowa Bożego, budować pokój i jedność, być ludźmi pokornymi. I wreszcie trzeci element Nabożeństwa do NSM to zawierzenie temu Sercu, nasze osobiste zawierzenie, ale także zawierzenie całego świata, jakiego dokonywali papieże, czy zawierzenie naszej Ojczyzny, jakiego dokonywali, czy dokonują prymasi polscy. Dlaczego? Dlatego, że wobec naszej słabości, wobec niepewności jutra, chcemy by Pan Jezus wraz ze swoją Matką nas prowadził” (…)

Na koniec o. Prowincjał przekazał życzenia wpólnocie radiowej, pracownikom i współpracownikom Radia Niepokalnów, a także wszystkim Słuchaczom: „Niech błogosławieni męczennicy z Niepokalanowa będą dla nas wzorem miłości do Pana Boga, miłości do Niepokalanej, miłości do bliźniego. Miłości, która przebacza nawet najcieższe rany i zranienia, tak, jak oni przebaczali swoim oprawcom w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Abyśmy od o. Maksymiliana i od błogosławionych męczenników z Niepokalanowa, uczyli się tej miłości, ale także gorliwości apostolskiej oraz troski o zbawienie innych ludzi. Niech św. Maksymilian i błogosławieni męczennicy z Niepokalanowa orędują za nami i będą dla nas wzorem, a Matka Boża Niepokalana, której Sercu zawierzamy się, niech nas otacza swoją opieką i prowadzi”.

Wszystkim zgromadzonym oraz Słuchaczom Radia Niepokalanów za modlitwę odpustową oraz za wszelkie modlitwy, które są zanoszone w intencji Radia dziękował na zakończenie Eucharystii dyrektor – o. Grzegorz Klimczyk. Dziękował także wszystkim Tym, dzięki którym remont radiowych pomieszczeń okazał się możliwy. „W dalszym ciągu proszę o wsparcie modlitewne, to jest najważniejsze, o ofiary, byśmy mogli to dzieło św. Maksymiliana udoskonalać poprzez dobry sprzęt radiowy, poprzez dobre audycje, aby dzięki nim umacniać wiarę w naszej codzienności” – mówił dyrektor Radia Niepokalanów.

Fotorelacja z uroczystości dostępna TUTAJ

Oprac. Malwina Szymańska


*Na mocy Dekretu Ministra Prowincjalnego Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z dnia 18 stycznia 2018 r., budynek, w którym znajduje się Radio Niepokalanów, został organizacyjnie wyłączony z Klasztoru w Niepokalanowie i stał się odrębnym klasztorem: Błogosławionych Męczenników z Niepokalanowa.

W związku z tym, radiowy klasztor ma także odrębne władze – gwardiana, którym jest obecnie o. Robert Serafinowski. Jest on odpowiedzialny m.in. za organizację życia ojców i braci mieszkających na terenie klasztoru. Radio Niepokalanów to także instytucja prywatna – dzieło prowincji warszawskiej. Jako taka, posiada swojego dyrektora, którym jest o. Grzegorz Klimczyk. Dyrektor zarządza Radiem Niepokalanów i pracą jego pracowników – zarówno świeckich, jak i zakonnych.