POSŁUCHAJ: Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski – daje OWOCE

Ci, którzy zawierzyli się Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski otrzymali wiele łask.
Uwikłani w grzechy – idą do spowiedzi; żyjący w związkach niesakramentalnych – wychodzą z nich i regulują sprawy małżeństwa i życia rodzinnego; bezdzietni – rodzą dzieci, a zadłużeni – wychodzą z długów. Dla Matki Bożej nie ma sytuacji bez wyjścia!

O tym wszystkim w najbliższej audycji „MKR-Modlitewne Koło Ratunkowe.” Gościem Malwiny Szymańskiej będzie Maria Emmanuel Dziemian, misjonarka świecka, koordynatorka zawierzeń, które raz w miesiącu odbywają się na Jasnej Górze. Malwinie Szymańskiej opowie m.in. o tym, co to znaczy zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski? Gdzie można tego dokonać i w jaki sposób? A także o licznych świadectwach osób, które takiego zawierzenia dokonały.

AUDYCJI „MKR-Modlitewne Koło Ratunkowe” nr 4 –  MOŻESZ POSŁUCHAĆ TUTAJ