O. Radosław Tomczak

Franciszkanin

Wstąpił do zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w 1999 roku. Ukończył studia filozoficzno – teologiczne w Łodzi – Łagiewnikach na wydziale teologicznym UKSW w Warszawie. Jest absolwentem Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie na kierunku chorału gregoriańskiego. Swoje poszukiwania badawcze skoncentrował nad oficjum rymowanym o św. Antonim z Padwy, kompozycji średniowiecznego franciszkanina – Juliana ze Spiry. Jest absolwentem UMFC w Warszawie na V wydziale w zakładzie muzyki kościelnej. Jest wykładowcą muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi- Łagiewnikach. Aktywnie angażuje się w promocje chorału gregoriańskiego przez udział w wielu koncertach i festiwalach gregoriańskich w kraju i zagranicą, a także prowadzi działalność dydaktyczną na kursach śpiewu gregoriańskiego w Niepokalanowie i w Poznaniu. Obecnie pracuje w Radiu Niepokalanów.