8 stycznia – 129. rocznica urodzin św. Maksymiliana

8 stycznia przypada 129. rocznica urodzin św. Maksymiliana Kolbego (1894-1941). Liczne świadectwa potwierdzają – to święty bardzo „zapracowany”. Wciąż przywoływany i proszony o wstawiennictwo, a także chętnie „odpowiadający” na te wezwania!

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w należącej wówczas do zaboru rosyjskiego Zduńskiej Woli. Był środkowym z trzech synów Juliusza i Marianny z domu Dąbrowskiej. Swoje wychowanie i wiarę zawdzięczał pobożnym rodzicom, którzy dawali mu dobry przykład codziennej modlitwy i Eucharystii.

Jego życie zdeterminowało jeszcze jedno duchowe wydarzenie. Gdy miał kilkanaście lat, w kościele parafialnym w Pabianicach ujrzał Matkę Bożą, która zaproponowała mu wybór – białą koronę, oznaczającą czystość i czerwoną koronę, będącą symbolem męczeństwa. Młody Rajmund wyciągnął ręce po obie. Biała korona była zapowiedzią jego powołania do życia w zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych, życia poświęconego dla głoszenia Ewangelii. Czerwona korona okazała się symbolem jego śmierci w bunkrze głodowym obozu w Auschwitz – śmierci, która dała nadzieję współwięźniom, stając się ostatnim świadectwem Dobrej Nowiny.

O. Maksymilian Kolbe to jedyny przypadek jaki zna historia, kiedy w czasie procesu kanonizacyjnego następuje „zmiana kwalifikacji czynu”, który jest podstawą wyniesienia na ołtarze. Ten wyjątkowy franciszkanin został błogosławionym jako wyznawca, a świętym jako męczennik. W ten sposób Maryja założyła na głowę swojego wiernego sługi obie korony.

Ojciec Maksymilian Kolbe był założycielem Niepokalanowa, Radia Niepokalanów, Rycerstwa Niepokalanej, Wydawnictwa w Niepokalanowie, „Rycerza Niepokalanej”, licznych franciszkańskich misji i wielu innych dzieł, których najważniejszym celem było zdobycie całego świata dla Jezusa przez Niepokalaną.

Zdawał sobie sprawę z tego, że jego marzenie o zdobyciu całego świata dla Chrystusa jest po ludzku niemożliwe. Do tego jednak celu są dwie drogi – mówił do braci w Niepokalanowie 26 lipca 1933 r. – siły własne i siła Boża. […] Ty sam niczego nie potrafisz, jeżeli się na swoich siłach opierasz. Jeżeli się oprzemy na Panu Bogu, to wszystko możemy. Jako podstawową siłę i oparcie w ewangelizacji widział Maryję, która w najdoskonalszy sposób powiedziała Bogu tak. Niepokalana była dla o. Maksymiliana Kolbego zarówno źródłem nowej gorliwości do niesienia Ewangelii, jak i najdoskonalszą metodą jej głoszenia. Wiedział ubogi franciszkanin, że chcąc zdobywać świat dla Chrystusa, trzeba ewangelizację rozpocząć od siebie: Zacząć przede wszystkim od siebie, zdobyć swoją duszę całkowicie dla Niepokalanej. Pozwolić Niepokalanej, aby zasypała, wprost zalała naszą duszę swoimi łaskami. Niech Ona nami kieruje…

O. Maksymilian zginął w bunkrze głodowym obozu w Auschwitz – w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP, 14 sierpnia 1941 roku. Miał 47 lat.

Mijają lata, a św. Maksymilian wciąż fascynuje ludzi wierzących (i nie tylko), a wśród nich tych, którzy zajmują się literaturą (lista wybranych tytułów – patrz niżej), polityką (patrz: Wystawa o św. Maksymilianie), sportem (patrz: Maksy Mila), filmem (patrz: „Dwie korony”, Życie za życie) i w ogóle szeroko pojętą kulturą, a także biznesem (patrz: www.startupnamaxa.pl)

Liczne świadectwa potwierdzają, że Maksymilian to święty bardzo „zapracowany”. Wciąż przywoływany i proszony o wstawiennictwo, a także chętnie „odpowiadający” na te wezwania (DO ODSŁUCHANIA: Św. Maksymilian – WCIĄŻ pomaga i chce pomagać!) Założony przez niego Niepokalanów przyciąga rzeszę pielgrzymów, którzy tu odnajdują spokój, a także niejednokrotnie „omodlają” swoje sprawy (Posłuchaj:  MKR – Modlitewne Koło Ratunkowe nr 74: Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia: świadectwo Romana Zięby).

Więcej informacji na temat św. Maksymiliana można znaleźć TUTAJ

Polecamy piękną modlitwę za wstawiennictwem św. Maksymiliana:

O święty Maksymilianie,
podziwiam w Tobie żywy znak nowości Ewangelii
i dziękuję Panu za świadectwo Twojego życia.
Uczysz mnie kochać bez ograniczeń
i w ten sposób przezwyciężać niechęć do tych,
którzy wyrządzają mi zło.
Uczysz mnie ufności i przezwyciężania zniechęcenia,
które często atakuje mnie wobec trudności.
Uczysz mnie odważnego podejmowania ryzyka
przy realizacji Bożych dzieł, bycia narzędziem Niepokalanej
i odkrywania, że mogę znaleźć radość
w ofiarowaniu siebie z miłości.
Módl się za mną, aby Maryja,
nasza Matka, uczyniła mnie
wiernym świadkiem Jezusa,
naszego Pana. Amen.

Tekst modlitwy za: „Cuda świętego Maksymiliana Marii Kolbego”


Wybrane tytuły o św. Maksymilianie:

„Pisma św. Maksymiliana”, cz. 1cz.2 , opracowanie o. Paulin Sotowski OFMConv, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
„Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego”, opracowanie i redakcja: o. Jan Antoni Książek OFMConv, br. Władysław Kornel Kaczmarek OFMConv pod kierunkiem Joachim Roman Bar OFMConv, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów –  dostępne także w wersji audioczyta Dariusz Kowalski
O. Paulin Sotowski OFMConv: „Opowieść o św. Maksymilianie”
O. Władysława Kluza „Czterdzieści siedem lat życia”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Br. Innocenty Wójcik „MAKSYMILIAN JAKIEGO ZNAŁEM”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
O. Jerzy Domański OFMConv, „Św. Maksymilian Maria Kolbe”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Albert Wojtczak OFMConv, „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Św. Maksymilian Maria Kolbe, „Oddanie się Niepokalanej”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Julia Szwarc, „Pozyskać cały świat”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Maria Winowska, „Szaleniec Niepokalanej”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Maciej Bartków „Kryptonim Maksymilian”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Jean-François Vivier
 „Maksymilian Kolbe. Święty w Auschwitz„, Wydawnictwo OO. Franciszkanów z Krakowa „Bratni Zew”
Aleksandra Polewska „Mundziu, co z ciebie wyrośnie?”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Ks.Piotr Kaczmarek, „W rękach Niepokalanej”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Niepokalanów
Jerzy Szyran OFMConv „Muszę być świętym jak największym. Model doskonałości według Regulaminu życia św. Maksymiliana Marii Kolbego”, Wydawnictwo OO. Franciszkanów z Krakowa „Bratni Zew”
Zdzisław Józef Kijas OFMConv. „Życie jako dojrzewanie do świętości. Maksymilian Maria Kolbe”, Wydawnictwo OO.Franciszkanów z Krakowa „Bratni Zew”
Katarzyna Pytlarz, „Cuda św. Maksymiliana”, cz. 1 i 2, Wydawnictwo WAM
Tomasz P. Terlikowski, „Maksymilian M. Kolbe. Biografia świętego męczennika”, Wydawnictwo Esprit
Alexia Vidot, Droga do pokoju. Codzienność ze św. Maksymilianem Marią Kolbem, Wydawnictwo PROMIC
Natalia Budzyńska, „Matka Męczennika”, Wydawnictwo ZNAK