22 maja – wspomnienie św. Rity – patronki spraw beznadziejnych

Rita urodziła się w Roccaporena koło Cascii ok. 1380 r. Była jedynaczką i od wczesnej młodości pragnęła zostać zakonnicą. Z woli rodziców wyszła za mąż za człowieka o trudnym charakterze. Swoją dobrocią potrafiła jednak pozyskać go dla Chrystusa. Umierając, przebaczył swoim mordercom. Młoda wdowa, w obawie, by jej synowie nie pomścili śmierci ojca, prosiła Boga, by ich raczej zabrał ze świata i nie dopuścił do zemsty. Podczas szalejącej dżumy śmierć zabrała także jej dzieci…

Rita została sama, ale z sercem pełnym miłości. W osamotnieniu odżyło w niej pragnienie zrealizowania powołania zakonnego i życia w służbie Bogu i bliźnim. Pokonawszy trudności, została przyjęta do klasztoru Sióstr Augustianek św. Marii Magdaleny w Cascii. 15 lat przed śmiercią otrzymała na czole stygmat z korony cierniowej Chrystusa. Po 40 latach życia zakonnego zmarła 22 maja 1474 r.

Św. Rita połączyła w swoim życiu trud pracy i miłosierdzie chrześcijańskie z głęboką mistyką cierpienia. Jest wzorem dla kobiet różnego stanu: dla świeckich i dla zakonnic. Ciało świętej, zachowane od rozkładu, jest wystawione do publicznej czci w szklanym sarkofagu, w sanktuarium poświęconym jej imieniu w Cascii.

Za: brewiarz.pl 

LITANIA DO ŚW. RITY

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo Zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,
Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam św. Rito
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy twoje cnoty naśladowali,
We wszystkich prośbach wspomagaj nas św. Rito
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinie śmierci,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Zobacz także:
Mały szpital pełen małych cudów
DO ODSŁUCHANIA: Św. Rita – Kim była oraz świadectwa jej wstawiennictwa
Międzynarodowa Nagroda św. Rity dla Polki!