Międzynarodowa Nagroda św. Rity dla Polki!

22 maja 2021 r. we Włoszech w Cascii zostaną wręczone Międzynarodowe Nagrody św. Rity. Przyznawane są od roku 1988 kobietom, które w swym życiu zrealizowały ewangeliczne przesłanie Chrystusa Pana o przebaczeniu, upodabniając się tym samym do św. Rity, która przebaczyła zabójcom swego męża. Kobietom dającym świadectwo przebaczającej miłości. W tym roku wśród nich znalazła się Polka – Monika Kornecka (na zdjęciu) – związana z franciszkańskim środowiskiem w Krakowie.

Tegoroczne trzy laureatki Międzynarodowej Nagrody św. Rity to Anna Lorenza “Annalori” Gorla Ambrosoli, Monika Kornecka i Geltrude “Gina” Garrisi.

Monika Kornecka jest trzecią kobietą w Polsce z tym wyjątkowym wyróżnieniem. W 1990 r. Nagrodę św. Rity przyznano Mariannie Popiełuszko, matce bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a w 1999 r. piosenkarce Eleni, która przebaczyła mordercy swej córki Afrodyty.

Uzasadnienie przyznania nagrody Monice Korneckiej brzmi następująco: „Monika Kornecka, która pochodzi z Krakowa, otrzymuje Wyróżnienie, ponieważ wzorem św. Rity bez wahania wybaczyła zabójcy swojego syna, natychmiast odrzucając prośby o zemstę i nienawiść, które rozprzestrzeniały się w sieci wokół jego rodziny. Było to przebaczenie, które stało się realne w modlitwie o nawrócenie mordercy. Wszystko to połączone zostało z decyzją oddania się opiece nad cierpiącymi i umierającymi dziećmi, aby być jeszcze bardziej płodną matką”.

Za: franciszkanie.pl

Monika i jej mąż Krzysztof w 2017 r. udzielili wywiadu dla franciszkańskiego magazynu „Posłaniec św. Antoniego z Padwy”. Zachęcamy do przeczytania ich świadectwa!