Ksiądz Stefano Gobbi – BIOGRAFIA

Ksiądz Stefano Gobbi to jedna z najbardziej fascynujących postaci Kościoła XX wieku. Mistyk, charyzmatyczny kapłan, wielki wizjoner. Wydaje się dziwne, że ten człowiek pozostaje owiany wielką tajemnicą. Właśnie ukazała się w Polsce jego pierwsza biografia, polecana przez słynnego rekolekcjonistę, ks. Piotra Glasa.

Ksiądz Gobbi owiany jest tajemnicą. Trudno powiedzieć, dlaczego. To jeden z najbardziej gorliwych świadków Maryi. Jego wielka miłość do Matki Bożej rozpoczęła się jeszcze w okresie młodzieńczym, gdy regularnie, wraz z rodzicami, odmawiał różaniec. Kult Maryjny w domu rodzinnym ks. Gobbiego był wyjątkowo głęboki i intensywny.

Gdy Stefano został księdzem, zaczął regularnie doświadczać mistycznych spotkań z Maryją. Matka Boża kierowała do niego słowa czasami bardzo znaczące, innym razem – zwyczajne, zachęcające do odpoczynku, który pozwoliłby mu odzyskać pokój w sercu. Najmocniejszego spotkania z Matką Bożą doświadczył ks. Gobbi w Fatimie. To tam, w miejscu słynnych objawień, usłyszał wezwanie do powołania Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Czym dokładnie jest ten ruch?

To grupa modlitewna. Maryja postrzegała ją jako absolutnie elitarną. Księża, zawierzający świat Niepokalanemu Sercu, mieli spotykać się i modlić w intencji całej ludzkości. W ten sposób mogli oddalić widmo zbliżającej się apokalipsy.

Objawienia, których doświadczył ks. Gobbi, korespondują z objawieniami Maryjnymi, a szczególnie z Trzecią Tajemnicą Fatimską, uznawaną często za zapowiedź apokalipsy. Matka Boża opisała dokładnie ks. Gobbiemu, jakie znaki i wskazówki poprzedzą ostatnie przyjście Chrystusa. Pierwszą z nich ma być szerzenie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. Drugą, wybuch wojen i walki bratobójcze. Ich efektem mają być za kolei katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. Trzecią przesłanką, świadczącą o nadchodzącym końcu świata, będą prześladowania chrześcijan. Czwartą – świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Matką Boża twierdziła, iż wejdzie on do świątyni Bożej, usiądzie na tronie i zażąda czci równej Bogu. Piąta wskazówką będą niezwykłe znaki na niebie.

Wszystkie te zdarzenia wcale nie muszą się dokonać. Gorliwa modlitwa i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi stanowią szansę na przemianę ludzkich serc. To dlatego powstał Kapłański Ruch Maryjny. Księża, zrzeszeni w ruchu, działają także w Polsce. Ruch Maryjny kapłanów w naszym kraju stopniowo się rozrasta, a błogosławieństwa udzielił mu niedawno abp. Andrzej Dzięga.

Tymczasem w Polsce ukazała się pierwsza biografia ks. Gobbiego. Książkę „Ksiądz Stefano Gobbi. Biografia. Sekretarz Maryi” rekomenduje m.in. znany rekolekcjonista i popularyzator nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika, ks. Piotr Glas.

Biografia ks. Gobbiego ukazała się nakładem Wydawnictwa Esprit.