Znamy najlepsze koła gospodyń wiejskich na Mazowszu

Organizują życie społeczne i kulturalne wsi, popularyzują tradycje i zwyczaje – tacy są członkowie mazowieckich Kół Gospodyń Wiejskich. Po raz drugi nagrodzono najaktywniejsze lokalne wspólnoty w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. W tym roku pierwsza nagroda trafiła do dwóch kół – KGW Kreatywni z Kozłowa Biskupiego i Kornelina (pow. sochaczewski) oraz KGW z Chotomowa (pow. legionowski).

Konkurs „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” cieszy się dużym zainteresowaniem – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Są to grupy podtrzymywania tradycji, pielęgnowania kultury, szukania smaków z przeszłości i wspaniałej aktywności lokalnej. A ludzie działający w kołach, zarówno nieocenione panie, jak i coraz częściej panowie, to ludzie pracowici i pomysłowi, którzy są prawdziwymi motorami napędowymi w swoich małych ojczyznach – podkreśla marszałek.

W tym roku zgłosiło się 38 kół. Jury decyzję podjęło zdalnie. Dwa koła gospodyń zdobyły równą liczbę 44 punktów na 50 możliwych, w związku z tym komisja przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jak zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, jest to sukces nie tylko kół, ale całych wspólnot wiejskich.

Mazowieckie wsie rozwijają się coraz prężniej, nie tylko dzięki umiejętnemu zarządzaniu wójtów i burmistrzów gmin. To również zasługa lokalnych grup, które dbają o swoje otoczenie. Koła Gospodyń Wiejskich to wspaniała kuchnia, głęboko zakorzeniona w mazowieckiej tradycji, a przede wszystkim angażowanie lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięcia – zauważa Janina Ewa Orzełowska. Skala, z jaką mamy tutaj do czynienia, jest ogromna. Według Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR na Mazowszu zarejestrowane są aż 1254 koła.

Większość zgłoszonych kół wykazała się bardzo dużą aktywnością i pomysłowością, stąd tak liczne grono wyróżnionych – tłumaczy zastępca dyrektora departamentu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich urzędu marszałkowskiego, przewodniczący komisji konkursowej, Kazimierz Porębski. – Chcemy, aby nasz werdykt był nagrodą dla tych najaktywniejszych i impulsem do dalszych działań – wskazuje przewodniczący.

Komisja konkursowa doceniła pracę i zaangażowanie kół gospodyń wiejskich. Przyznane zostały cztery nagrody główne i trzynaście wyróżnień:

•           I miejsce i nagroda po 5 tys. zł – KGW Kreatywni z Kozłowa Biskupiego i Kornelina (gm.  Nowa  Sucha) oraz KGW z Chotomowa;

•           II miejsce i nagroda 4 tys. zł – KGW Aktywne Kobiety z Radzanowa;

•           III miejsce i nagroda 3 tys. zł – KGW Dwórki Heleny z Helenowa gm. Wiśniew.

KGW „Kreatywni” z Kozłowa Biskupiego i Kornelina – działa od grudnia 2018 r. Należy do niego 39 osób, w tym dwóch panów. Najstarsza członkini ma 61 lat, a najmłodsza – 21. Różnego rodzaju konkursy, festyny, warsztaty, reprezentowanie gminy podczas dożynek – to tylko nieliczne z działań podejmowanych przez to koło.

KGW z Chotomowa – członkowie KGW należą do rady sołeckiej i rady gminy, więc wszyscy się uzupełniają i wspólnie działają w lokalnych przedsięwzięciach. W sumie jest to ponad 120 osób (w tym ponad 20 panów!),

w przedziale wiekowym od 18 do ponad 90 lat. Koło zarejestrowano we wrześniu 2019 r. Członkowie KGW szczególnie promują różne formy aktywności ruchowej. Grupa zorganizowała np. „Spacer w Koło”, czyli wieczorne spacery po Chotomowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia gimnastyczne.

KGW Aktywne Kobiety z Radzanowa – koło formalnie istnieje od grudnia 2018 r., a jako nieformalna organizacja powstała w 2010 r. Obecnie zrzesza 35 pań. Najmłodsza członkini ma 30 lat, najstarsza – 85. Kobiety organizują cykliczne imprezy, m.in.: warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, kiermasze, uczestniczą w konkursach kulinarnych, ale i wokalnych, a także w wystawach i festynach, zdobywając liczne nagrody.

KGW Dwórki Heleny z Helenowa gm. Wiśniew – działa od 2014 r. Grupa uczestniczy także w imprezach kulinarnych i festynach organizowanych przez Urząd Gminy w Wiśniewie. Obecnie koło liczy ponad 87 członków, w tym blisko 30 mężczyzn.

Wyróżnienia i nagrodę w wysokości po 1 tys. zł otrzymały:

•           KGW Babeczki z pieprzem i solą z Nowej Wsi gm. Kozienice

•           KGW Braniczanki z Branicy gm. Białobrzegi

•           KGW Glinianka z Glinianki gm. Wiązowna

•           KGW Goździczanki z Goździka gm. Górzno

•           KGW Kamyki z Kamionki gm. Jakubów

•           KGW Michrowianki z Michrowa gm. Pniewy

•           KGW Myszadła z Myszadeł gm. Jadów

•           KGW Niemojki z Niemojek gm. Łosice

•           KGW Piątkowy Stok z Pałek gm. Zwoleń

•           KGW Postoliska z Postolisk gm. Tłuszcz

•           KGW Strzała ze Strzały gm. Siedlce

•           KGW Super Babki ze Skłobów gm. Chlewiska

•           KGW Uninianki z Unina gm. Garwolin

W 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorząd województwa mazowieckiego realizował zadanie z obszaru „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Przekłada się to m.in. na wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Na realizacje tego projektu sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 2,3 mln zł. W 2021 roku planowana jest kontynuacja tego przedsięwzięcia. W budżecie Mazowsza na ten cel zarezerwowano ponad 2,4 mln zł.