Znamy laureatów konkursu Lekcje o Mazowszu

Poznaliśmy laureatów V i VI edycji konkursu Lekcje o Mazowszu. Tylko w tym roku zgłoszone zostały aż 42 scenariusze, spośród których 20 zostało opublikowanych w specjalnym wydaniu książkowym.. Poznaliśmy także laureatów konkursu wiedzy o Mazowszu. Podczas wydarzenia w warszawskiej siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wręczone zostały także certyfikaty Jastrzębiej szkoły.

LEKCJE O MAZOWSZU

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli już od 2017 r. organizuje konkurs „Lekcje o Mazowszu”. Jest on skierowany do nauczycieli i osób związanych z instytucjami oświatowymi i kulturowymi, działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

– Nauczyciele nadsyłają scenariusze zajęć, które promują Mazowsze i pokazują, że jest to region prężnie się rozwijający i nowoczesny. Lekcje prowadzone na bazie takich konspektów pomagają w budowaniu więzi lokalnych i poczucia przynależności do regionu wśród najmłodszych Mazowszan. A to jest dla nas niezmiernie ważne – mówi marszałek Adam Struzik.

Co roku zwycięskie prace są wydawane w formie publikacji. Zgromadzony materiał służy jako doskonała pomoc dydaktyczna. Jest inspiracją dla nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, a także ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się Mazowszem. Wszystkie scenariusze są dostępne do pobrania na stronie urzędu marszałkowskiego: www.mazovia.pl.

Dziedzictwo Mazowsza

Temat przewodni tegorocznej, VI już edycji „Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Tak sformułowany temat pozwolił na różnorodne ujęcia regionu, nie tylko w perspektywie kulturowej, ale też historycznej, geograficznej, statystycznej i przyrodniczej. Łącznie nadesłano 42 prace..

Decyzją Komisji przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 7-9 lat

I nagroda 2 500 zł:

 • „Wyprawa po kurpiowski skarb” – Magdalena Pychotka, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

II nagroda 1 500 zł: 

 • „Poszukiwacze mazowieckich skarbów” – Małgorzata Kornacka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie.

III nagroda 1 000 zł: 

 • „Kurpiowskie vademecum” – Małgorzata Żebrowska, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

Wyróżnienie 500 zł: 

 • „Ale Chopin!” – Katarzyna Jaworska, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dursztynie;
 • „Zakochany w Mazowszu” – Adrianna Brzezińska, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Kategoria 10-14 lat

I nagroda 2 500 zł: 

 • „Dziedzictwo i teraźniejszość stylów architektonicznych Warszawy” – Małgorzata Kuczerska i Dominika Oracz, Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie.

II nagroda 1 500 zł: 

 • „Artystyczna mapa Białołęki” – Katarzyna Sulecka, Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie.

III nagroda 1 000 zł: 

 • „Skarby przyrodnicze województwa mazowieckiego” – Mateusz Olszewski, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wyróżnienia po 500 zł każde: 

 • „Tajemnice iłżeckiego garnuszka” – Joanna Sekuła i Monika Kutera, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle;
 • „Skarby z Urzecza” – Oksana Wajda i Marta Żach, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie.

Kategoria 15-18 lat

I nagroda 2 500 zł: 

 • „Ocalić od zapomnienia. Z pamiętnika strupla” – Małgorzata Kostian, Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie.

II nagroda 1 500 zł: 

 • „Płockie ścieżki Broniewskiego” – Elżbieta Kaźmierska, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.

III nagroda ex aequo po 1 000 zł: 

 • „Dziedzictwo materialne i niematerialne Mazowsza i jego ochrona” – Beata Troć, Archiwum Państwowe w Siedlcach;
 • „Kościół w Postoliskach – neogotycka świątynia pokoju” – Marcin Ołdak, Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie.

Mazowsze w Europie

Tematem przewodnim V edycji było Mazowsze w Europie. 17 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej to czas ogromnego rozwoju, tysięcy inwestycji i zmian w każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego warto rozmawiać na ten temat z uczniami w sposób, który pozwoli im odkryć korzyści z przynależności do europejskiej wspólnoty.

Decyzją Komisji przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 7-9 lat

I nagroda 2 500 zł: 

 • „Z mazowieckiej łąki na europejskie salony – Józef Marian Chełmoński” – Izabela Bielińska i Beata Osial, Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

II nagroda: nie przyznano

III nagroda ex aequo po 1 000 zł:  

 • „Rowerem przez Mazowsze” – Małgorzata Żebrowska, Szkoła Podstawowa nr 10 in. Jana Pawła II w Ostrołęce;
 • „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – Adrianna Brzezińska, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Wyróżnienie 500 zł: 

 • „Na ludową nutę. Płock sercem Mazowsza i Europy”, Małgorzata Teresa Kowalak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach;
 • „Mazowszanka Express – pociągiem po mapie”, Magdalena Pychotka, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce.

Kategoria 10-14 lat

I nagroda 2 500 zł: 

 • „Świat bez wojen” – wizjonerska koncepcja zjednoczonej Europy autorstwa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego” – Jan Dariusz Weber, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie.

II nagroda 1 500 zł: 

 • „Perły Mazowsza ocalone od zapomnienia – technologiczny escape room” – Paulina Wieczorek, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

III nagroda 1 000 zł:

 • „Byliśmy sąsiadami – z wizytą u Olędrów” – Monika Rzepecka, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie.

Wyróżnienie 500 zł: 

 • „Aktywne Mazowsze – silna Europa. Inwestycyjne portrety Mazowsza” – Monika Jabłońska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego nr 3 w Płocku;
 • „Nowsze Mazowsze, czyli sukcesy projektów unijnych” – Agnieszka Brodowska, Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie.

Kategoria 15-18 lat

I nagroda 2 500 zł: 

 • „Europejczycy z Mazowszem w sercu” – Anna Gajek i Ireneusz Gajek, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Krasnem.

II nagroda ex aequo po 1 500 zł: 

 • „Mazowsze w Europie” – Agnieszka Sławińska, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie;
 • „Piękne jest nasze Mazowsze” – Beata Troć, Archiwum Państwowe w Siedlcach.

III nagroda: nie przyznano

Wyróżnienie 500 zł: 

 • „I ❤ Kurpie” – Renata Dzierzgowska i Marta Sięda, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

KONKURS WIEDZY O MAZOWSZU

Konkurs Wiedzy o Mazowszu jest realizowany już od trzech lat. Jego celem jest zainteresowanie młodzieży dziedzictwem i współczesnością regionu, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. W ramach konkursu finaliści i laureaci konkursu otrzymują dokument wydany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ważny na terenie całego kraju oraz uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego nagrodził także mazowieckie szkoły, z których pochodzą zwycięskie projekty edukacyjne na temat Mazowsza. Dzięki temu szkoły szerzej, skuteczniej zachęcają uczniów do udziału w konkursie Wiedzy o Mazowszu, zwiększają wiedzę o regionie i wzmacniają poczucie tożsamości regionalnej wśród najmłodszych mieszkańców.

I miejsce – nagroda w wysokości 5 000 zł:

 • Z Płocka przez Mazowsze do Europy” – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku,

II miejsce – nagroda w wysokości  3 000 zł 

 • „Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las” – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie,

III miejsce – nagroda w wysokości 2 000 zł

 • „Świat bez wojen – wizjonerska koncepcja zjednoczonej Europy autorstwa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego” – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie,

5 wyróżnień – w wysokości 1000 zł każde:

 • „Mało znani patroni warszawskich ulic” – Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Sióstr Niepokalanek w Warszawie,
 • „Mazowszanin – Europejczyk. Mazowsze bliskie mojemu sercu” – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku,
 • „Mazowsze oczami młodego Europejczyka” – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu,
 • „Niezwykłe Europejki z Mazowsza” – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku,
 • „Znane – nieznane Mazowsze” – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.

W ramach konkursu finaliści i laureaci konkursu otrzymują dokument wydany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ważny na terenie całego kraju oraz uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

CERTYFIKATY JASTRZĘBIEJ SZKOŁY

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego My Obywatele Unii Europejskiej realizowały projekt „Mazowsze w Europie”. Szkoły, które do niego przystąpiły otrzymały certyfikat Jastrzębiej Szkoły. Projekt Mazowsze w Europie – Konstytucja dla Europy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego jest kontynuacją działań mających na celu przybliżenie postaci oraz osiągnięć Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – patrona Mazowsza w 2021 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego