Znamy laureatów konkursu Innowator Mazowsza

Sześciu laureatów i siedem wyróżnień to wyniki tegorocznej XII już edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. Niewątpliwie tematyka większości zwycięskich prac w dużym stopniu odzwierciedla potrzebę, jaką jest zabezpieczenie odpowiedniej opieki nad osobami chorymi na COVID-19 oraz zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik rok 2020 jest rokiem wyjątkowym. – Cały świat mierzy się z pandemią koronawirusa. Wiele branż polskiej gospodarki znajduje się w coraz gorszej sytuacji materialnej, a system ochrony zdrowia zmuszony jest do wielkiego wysiłku, zbliżając się niebezpiecznie do granic wydolności. Niewątpliwie walka z pandemią wymaga innowacji.

Idea konkursu

Konkursu Innowator Mazowsza to projekt, w ramach którego wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy oraz najlepsze innowacyjne firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Niezmiennie od 12 lat, tematyką konkursu są: innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne i marketingowe o wysokim potencjalne gospodarczym, które są już stosowane lub mogą zostać wdrożone do codziennej praktyki biznesowej. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: Innowacyjny Naukowiec oraz Innowacyjna Firma.

Partnerzy

Projekt od lat prowadzony jest przy współudziale partnerów, którzy służą wsparciem zarówno w kwestii rozpowszechniania informacji o konkursie, ale są także fundatorami nagród. W tym roku w ich gronie znaleźli się: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, m. st. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, AgriTech Hub sp. z o. o., Koleje Mazowieckie – KM sp. z o. o.

Przebieg konkursu

Tegoroczna edycja była nie lada wyzwaniem, podkreśla z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Aleksandra Szwed i dodaje: – Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów, odwołano większość spotkań, całość naszej aktywności od procesu aplikacji, przez ocenę, spotkania ekspertów aż po posiedzenie kapituły przeniosła się do sieci.

W tym roku, spośród 48 aplikacji konkursowych, kapituła konkursu zadecydowała o wyborze 6 laureatów oraz przyznaniu 7 wyróżnień. Wyniki prac laureatów konkursu w dużym stopniu odpowiadają na potrzebę, jaką jest odpowiednia opieka nad osobami chorymi na COVID-19, a ich rozwiązania bardzo często przyczyniają się do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

Laureaci

W kategorii Innowacyjny Naukowiec (dla naukowców, którzy obronili pracę doktorską lub ukończyli przewód doktorski po 1 stycznia 2016 r. w jednostkach naukowych na terenie województwa mazowieckiego) wyłonionych zostało trzech laureatów oraz przyznane zostały cztery wyróżnienia:

 • I miejsce (20 tys. zł) dr Artur Wiktor (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)– za pracę pt. Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości;
 • II miejsce (15 tys. zł) dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz (Politechnika Warszawska) – za pracę pt. Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO;
 • III miejsce (10 tys. zł) dr Jarosław Biliński (Warszawski Uniwersytet Medyczny)– za pracę pt. Kolonizacja jelit przez bakterie antybiotykooporne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego: znaczenie kliniczne i strategia postępowania;
 • wyróżnienie dr Grzegorz Szczepaniak (Uniwersytet Warszawski)– za pracę pt. Izocyjanki jako zmiatacze metali;
 • wyróżnienie dr Rami Faraja (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) – za pracę pt. Opracowanie układów samoadaptacyjnych do łagodzenia odpowiedzi wywołanej wymuszeniem dynamicznym;
 • wyróżnienie dr Małgorzata Głuszek (Politechnika Warszawska) – za pracę pt. Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii;
 • wyróżnienie dr Bartosz Hamankiewicz ((Politechnika Warszawska) – za pracę pt. Właściwości elektrochemiczne modyfikowanego tlenku litowo-manganowego o strukturze spinelu jako nowego materiału katodowego w ogniwach litowo-jonowych.

W kategorii Innowacyjna Firma (dla firm sektora MŚP, założonych i prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.) wyłonionych zostało trzech laureatów i przyznane zostały trzy wyróżnienia:

 • I miejsce (30 tys. zł) HealthUp Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. Zdalny system domowego monitorowania pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych Covid-19.
 • II miejsce (20 tys. zł) Polbionica Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. Bioniczna trzustka – biodrukowanie rusztowań 3D z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę;
 • III miejsce (15 tys. zł) Michał Ordak Ekspertstat z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. Poprawa jakości życia poprzez międzynarodowe wdrażanie usług związanych z ekspercką wiedzą biostatystyczną;
 • wyróżnienie Lumichem Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. Zabezpieczanie powierzchni publicznych fotoaktywną powłoką przeciwdrobnoustrojową Titansolid;
 • wyróżnienie WaSH Innovation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. CampTap – najbardziej mobilna umywalka z kranem na świecie;
 • wyróżnienie QuickerSim Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – za projekt pn. HVAC Digital twin – oprogramowanie do projektowania i symulacji układów klimatyzacji i ogrzewania autobusów elektrycznych.

Nagrody od partnerów

 • Politechnika Warszawska – udział w kursie przygotowującym do rozpoczęcia działalności gospodarczej pn. „Od pomysłu do projektu biznesowego” – edycja 2021 – dla dr Dawida Kuchty;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – konsultacje z pracownikami SGH specjalizującymi się w rozwijaniu innowacji. Konsultacje merytoryczne dla firm z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych, analiz strategicznych. Dostęp do strefy coworkingowej SGH. Możliwość prezentacji rozwiązań przed gronem inwestorów związanych z SGH. Możliwy udział w programie mentoringowym SGH – dla dr Artura Wiktora oraz firmy – PLACEME.PL;
 • Uniwersytet Warszawski – voucher na bezpłatny udział w studiach podyplomowych oferowanych przez Wydział Zarządzania UW – dla firmy Healthup sp. z o.o.;
 • Agri Tech Hub Asi sp. z o.o. – pakiet „Biznes i PR”, czyli indywidualne spotkania w formie warsztatowej z ekspertami funduszy w obszarze mentoringu i oceny potencjału biznesowego projektu, szans na jego komercjalizację oraz promocji firmy i budowania jej profesjonalnego wizerunku, w wymiarze 5 h – dla Foodsie sp. z o. o.;
 • Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet – imienny otwarty, roczny bilet na spotkania Sieci Przedsiębiorczych Kobiet o wartości 10 tys. zł – dla DESIGN PROVISION S.C.

Opisy zwycięskich projektów

HealthUp Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – projekt pn. Zdalny system domowego monitorowania pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych Covid-19. Firma HealthUp stworzyła urządzenie AioCare. To osobisty system do monitorowania i leczenia chorób płuc. Pozwala wygodnie monitorować stan zdrowia, objawy choroby i przyjmowane leki. Lekarz widzi aktualizowane na bieżąco dane w swoim panelu, a dzięki aplikacji pacjent może konsultować się z lekarzem i unikać zaostrzeń chorobowych, dzięki indywidualnemu leczeniu, opartemu o rzeczywiste wyniki. Nowa wersja AIOCare, pozostająca na etapie przedwdrożeniowym, dodatkowo zawiera wbudowany w urządzenie oksy­metr oraz aplikację zarządzania astmą i pozostałymi przewlekłymi chorobami płuc.

Polbionica Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie – projekt pn. Bioniczna trzustka – biodrukowanie rusztowań 3D z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę. Bioniczna trzustka to pierwszy w Polsce unaczyniony narząd z drukarki 3D, zbudowany z żywych komórek i wysp trzustkowych. Jej zadaniem jest przywrócenie zdolności organizmu do regulowania poziomu cukru we krwi, tak jak robi to „normalna” trzustka. Innowacyjność rozwiązania spółki Polbionica polega na wykorzystaniu unikalnej technologii i pionierskich badań nad organizmem ludzkim.

Michał Ordak Ekspertstat z siedzibą w Warszawie – projekt pn. Poprawa jakości życia poprzez międzynarodowe wdrażanie usług związanych z ekspercką wiedzą biostatystyczną. Ekspertstat jest firmą, która specjalizuje się w profesjonalnym wykonywaniu analiz statystycznych wszelkich badań, grantów, projektów, publikacji, etc. Firma, założona i prowadzona przez doktora Michała Ordaka, współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i prywatnymi inwestorami na całym świecie. W ostatnich latach firma przeanalizowała ponad 50 tys. prac w różnych dziedzinach nauk medycznych i farmaceutycznych na całym świecie oraz zrecen­zowała ponad 5000 publikacji pochodzących z różnych czasopism pod kątem poprawności w zakresie przeprowadzonej analizy statystycznej. Firma realizuje liczne innowacyjne usługi, wśród których znajdziemy wykrywanie oszustw statystycznych dokonywanych np. w celu szybszego opublikowania uzyskanych wyników bądź tworzenie modeli statystycznych celem polepszenia jakości życia pacjentów.

dr Artur Wiktor – praca pt. Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości .W swojej pracy dr Artur Wiktor przedstawia wpływ PEF na właściwości surowców roślinnych oraz na przebieg ich suszenia, zamrażania a także jakość produktów. W pracy wykorzystano jabłka i marchew, które stanowią bardzo ważne surowce w polskiej gospodarce. Suszenie oraz zamrażanie, to procesy należące do najbardziej popularnych, a jednocześnie najbardziej energochłonnych metod utrwalania i przetwarzania żywności – dlatego też były przedmiotem prowadzonych badań. Przeprowadzone eksperymenty wykazują, że aplikacja PEF pozwala kształtować właściwości świeżego jabłka i marchwi. Jabłko oraz marchew poddane działaniu pola elektrycznego charakteryzowały się większą zawartością (ekstrakcyjnością) odpowiednio: polifenoli oraz karotenoidów, które działają jako przeciwutleniacze. Dodatkowo, pozytywnej zmianie ulegają właściwości, które odpowiadają za teksturę produktu.

dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz – praca pt. Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO. Innowacyjność opracowanej przez dr Małgo­rzatę Wolską-Pietkiewicz metody metaloorganicznej stanowi możliwość „programowania” finalnych wła­ściwości nanomateriału. Jak uzyskać nanocząstki ZnO dostosowane do konkretnych potrzeb? To proste – odpowiednio zaprojektowany prekursor cynkoorganiczny poddajemy w sposób kontrolowany ekspozycji na powietrze atmosferyczne – i gotowe! Ponadto, możemy „programować” nanocząstki ZnO tak, aby tworzyły układy koloidalne, stabilne w środowisku wodnym oraz aby były niemal całkowicie nietoksyczne. Jest to znaczący postęp w porównaniu z powszechnie stosowanymi nieorganicznymi metodami syntezy, pozwalającymi jedynie na otrzymanie materiału bazowego, którego dostosowanie do konkretnych potrzeb jest procesem wieloetapowym i zazwyczaj mało skutecznym

dr Jarosław Biliński – praca pt. Kolonizacja jelit przez bakterie antybiotykooporne u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego: znaczenie kliniczne i strategia postępowania. Badania dra J. Bilińskiego przyczyniły się do pojawienia nowej metody walki z antybiotykoopornością, a w ich efekcie założenia spółki spin off Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o nazwie Human Biome Institute, w której prowadzona jest produkcja preparatów mikrobioty jelitowej, bank dawców mikrobioty jelitowej oraz badania naukowe nad zastosowaniem mikrobioty jelitowej do leczenia pacjentów, w tym do dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych. Daje to nadzieję na całkowite wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie w całym województwie mazowieckim, ale i Polsce, liczby pacjentów skolonizowanych lub zakażonych bakteriami antybiotykoopornymi.