Zapraszamy do Niepokalanowa na finał 28. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Na przestrzeni wszystkich lat organizacji tego wydarzenia, na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad pół miliona uczestników z 1500 szkół z całej Polski. Świadczy to o fenomenie Słowa, które jest „żywe i skuteczne” (por. Hebr. 4,12) i dowodzi, że młodzi ludzie widzą w Biblii Księgę Życia.

Zakres tematyczny obecnej edycji Konkursu obejmuje Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Materiałem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011.

Konkurs odbywał się w trzech etapach:
szkolnym online (13 – 14 marca 2024 r.),
diecezjalnym (18 kwietnia 2024 r.),
ogólnopolskim (10 – 11 czerwca 2024 r.) w Niepokalanowie.

W ramach Konkursu organizowane są wydarzenia współtowarzyszące, jak np. warsztaty biblijne czy Spotkanie Młodych z Biblią (13-14 maja, Częstochowa), umożliwiające uczestnikom lepsze przygotowanie do udziału w zmaganiach konkursowych czy integrację z poznanie innych uczestników, integrację.

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki, atrakcyjne upominki rzeczowe oraz indeksy na kilkanaście kierunków kształcenia w wielu renomowanych uczelniach wyższych w Polsce, m.in.: na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie czy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JE Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz JE Ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski.