Zakończyła się 43. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Troska o najsłabszych jest warunkiem postawy pro-life

Już po raz 43 obrońcy życia człowieka zebrali się na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki, by modlić się o ochronę życia poczętych dzieci, a także o konkretne zaangażowanie się struktur państwowych w troskę o osoby z niepełnosprawnościami.
Spotkanie rozpoczęło się w sali o. Augustyna Kordeckiego od świadectwa Anny i Zbigniewa Kasprzyków, rodziców trójki dzieci, w tym 18-letniego Karola, który urodził się z agenezją ciała modzelowatego. W swoim wystąpieniu opowiedzieli zebranym jak wyglądała ich historia oczekiwania i narodzin Karola. Z czym musieli się zmierzyć zaraz po narodzinach, a także o wielkiej miłości jaka wypływa z ich pięknej, choć trudnej codzienności.

Następnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Wojciech Zięba w swoim referacie „Słodko-gorzki sukces. Zapomniane dzieci z niepełnosprawnościami” przybliżył sytuację, z jaką borykają się rodziny wychowujące ciężko chore dzieci. – Organizacje pro-life troszczą się nie tylko o dzieci nienarodzone, ale o każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Teraz główną naszą troską jest zwiększenie pomocy materialnej państwa dla rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnościami. Przygotowany został projekt ustawy, który zakłada zniesienie zakazu pracy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na swoje ciężko chore dzieci. Obrońcy życia zebrani na Jasnej Górze popierają komitet „STOP zakazowi pracy” i zachęcają wszystkich ludzi dobrej woli do zbierania podpisów pod tą inicjatywą. Troska o najsłabszych jest warunkiem postawy pro-life – podkreślił Wojciech Zięba.

Kolejnym punktem pielgrzymki była gala wręczenia nagród w XIX Ogólnopolskim Konkursie dla młodzieży pro-life im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Młodzi laureaci konkursu nagrody otrzymali z rąk prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowiek, Wojciecha Zięby oraz Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka. Uczestnicy jak co roku zaskoczyli jury nie tylko swoim talentem plastycznym, literackim i multimedialnym, ale też sposobem interpretacji konkursowego hasła. To pokazuje, że młodzież ciągle, mimo wielu sprzecznych informacji w mediach, jest zainteresowana tematyką pro-life i chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, a także historiami z własnego życia, które dotykają tematyki ludzkiego życia. Rzecznik Praw Dziecka w krótkim wystąpieniu przypomniał zebranym, że w rozumieniu ustawy o rzeczniku praw dziecka, dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. (art.2, pkt. 1)
Na stronie internetowej www.pro-life.pl można znaleźć pełną listę nagrodzonych w konkursie oraz wyróżnione prace.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, pod przewodnictwem JE abp Wacława Depo. Metropolita częstochowski podczas homilii przywołał postacie Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy decyzją papieża Franciszka, wraz ze swoim siedmiorgiem dzieci, w tym dziecka nienarodzonego, we wrześniu tego roku zostaną wyniesieni do chwały ołtarza za swoją męczeńską śmierć w Markowej. – To są znaki od Boga, niepoddawane demokratycznym przegłosowaniom – podkreślił abp Wacław Depo. Na koniec zacytował zebranym w kaplicy słowa papieża Benedykta XVI „ Istnieją tendencje kulturowe, które przy pomocy różnych argumentów próbują znieczulić nasze sumienia. A przecież już sama nauka podaje nam różne informacje na temat tego kim jest i jakie zdolności ma dziecko w łonie matki. Nie jest to tylko zbiór materiału biologicznego, ale nowa żyjąca istota, dynamicznie i doskonale uporządkowana, nowa jednostka gatunku ludzkiego. Tak było z Jezusem w łonie Maryi, tak było z nas w łonie naszych matek”.

Po uroczystej Mszy świętej odbył się drugi blok wykładowy, podczas którego uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji Magdaleny Guziak-Nowak, dyrektora ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. – Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, liczba aborcji w Polsce spadła do 107. To oczywiście ciągle o 107 za dużo, ale umówmy się, że to jest naprawdę dobry wynik, jeżeli na całym świecie życie odebrano 44 milionom nienarodzonym dzieciom. Równocześnie musimy pamiętać, że mamy młode pokolenie, dla którego niestety być może jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu było pójście na czarny protest. (..) Od lat jest realizowana kampania kłamania, mataczenia, kręcenia, by jak najwięcej zwolenników aborcji pozyskać. Polskie grupy proaborcyjne nie przebierają w środkach i sięgają po te narzędzia, które kilkadziesiąt lat temu sprawdziły się choćby w Stanach Zjednoczonych – mówiła Magdalena Guziak-Nowak, tłumacząc słuchaczom na czym polegają manipulacje grup proaborcyjnych w Polsce i na świecie.

Kolejnym prelegentem był Jan Pospieszalski, który w swoim wykładzie przybliżył działania unijnych struktur przeciwko ludzkiemu życiu. – Kwestia obrony życia zahacza o cały szereg zjawisk, obejmuje większą rzeczywistość, którą dzisiaj kreują instytucje międzynarodowe. Instytucje te próbują w Polsce wprowadzić nową antropologię – powiedział Pospieszalski. Na koniec do wszystkich zgromadzonych słowo o strategiach obrony życia skierował Paweł Wosicki prezes fundacji „Głos dla Życia”. Spotkanie zakończyło się wspólną Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich.

– Cieszymy się, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 tak wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie i przybyło tu na Jasną Górę. Tym bardziej, że ciągle aktualne są słowa św. Jana Pawła II „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”- powiedział Wojciech Zięba.

Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę, której historia sięga 1980 roku to wyjątkowy czas modlitwy za życie. Miłośnicy życia – przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń pro-life, ale również pielgrzymi indywidualni, gromadzą się na Jasnej Górze, by prosić o ochronę życia poczętych dzieci, a także o konkretne zaangażowanie się struktur państwowych w troskę o osoby z niepełnosprawnościami.

kp/PSOŻC

***
Przesłanie 43. Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę 18 marca 2023 r.

My, przedstawiciele polskich ruchów obrony życia człowieka i praw rodziny, zebrani przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej:

1. Wyrażamy wdzięczność za dobre prawo zasadniczo chroniące życie
W styczniu bieżącego roku minęła trzydziesta rocznica uchwalenia ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Polska jako pierwsze państwo na świecie, działając w warunkach demokratycznych, przyjęła prawo blokujące możliwość dokonywania aborcji z tak zwanych przyczyn społecznych, czyli w praktyce „na życzenie”. Ustawa ta uratowała setki tysięcy nienarodzonych dzieci i pomogła zmienić świadomość Polaków w zakresie prawa do życia. Obrońcy życia wyrażają wdzięczność Bożej Opatrzności i wszystkim ludziom, którzy doprowadzili do jej przyjęcia.

2. Prosimy o odpowiedzialny i oparty o fakty dialog dotyczący obrony życia
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. ostatecznie potwierdził, że prawna ochrona życia nienarodzonych dzieci z podejrzeniem choroby lub niepełnosprawności wynika wprost z polskiej ustawy zasadniczej i nie może być podważona przez żaden akt prawny niższego rzędu.
Wzywamy polityków i dziennikarzy do odpowiedzialnego i rzetelnego wypowiadania się na temat obowiązującego prawa chroniącego życie. Nagłaśnianie i wykorzystywanie dramatów matek i ich dzieci do atakowania prawa do życia uważamy za niedopuszczalne i wyjątkowo cyniczne. To nie prawo chroniące życie jest winne, ale nierzadko błąd lekarski, niewłaściwa procedura medyczna czy brak konkretnego wsparcia.

3. Wzywamy do pomocy dla rodzin osób z niepełnosprawnościami
Gorąco apelujemy do pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze i do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim „STOP zakazowi pracy”. Projekt ten zakłada zniesienie dyskryminującego zakazu podejmowania jakiejkolwiek pracy przez rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają tzw. świadczenia pielęgnacyjne. Obrońcy życia oceniają obowiązujący zakaz jako niesprawiedliwy i oczekują jego pilnego zniesienia. Nie możemy zgodzić się na to, aby rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci miały zakaz pracy, były skazane na ubóstwo i nie mogły przez to zapewnić swoim dzieciom należytej rehabilitacji i leczenia. Prosimy o solidarność z osobami niepełnosprawnościami i podpisanie się pod tym projektem oraz zbiórkę podpisów w swoich rodzinach i wśród znajomych. Szczegóły i tabele do zbierania podpisów na stronie www.stopzakazowipracy.pl

4. Apelujemy o udział w wyborach i wybór kandydatów dla których życie człowieka jest prawdziwą wartością
W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi z niepokojem śledzimy deklaracje przedwyborcze padające ze strony liderów niektórych ugrupowań politycznych, którzy opowiadają za referendum aborcyjnym (PSL i Polska 2050) albo wprost za legalizacją aborcji „na życzenie” (PO, Lewica). Szczególnie potępiamy słowa lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który zapowiedział, że dla przeciwników aborcji „na życzenie” nie będzie miejsca na listach wyborczych jego partii.

Przypominamy, że tego typu pomysły są nie tylko sprzeczne z polską racją stanu, ale godzą w porządek konstytucyjny RP. Apelujemy, aby wybierając do Sejmu i Senatu swoich przedstawicieli, pamiętać o słowach św. Jana Pawła II, który 19 czerwca 1983 roku tutaj, na Jasnej Górze powiedział: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

W imieniu pielgrzymów

Wojciech Zięba, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka,
Paweł Wosicki, Fundacja „Głos dla Życia”,
Adam Kisiel, Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Kontakt:
Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka,
ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków, tel. 12 421 08 43,
e-mail: biuro@pro-life.pl, www.pro-life.pl