Zachęcamy do wzięcia udziału w SZTAFECIE RÓŻAŃCOWEJ – poznaj 15 obietnic Maryi dla modlących się na różańcu

W Niepokalanowie 27 października 2018 roku „wystatowała” Sztafeta Różańcowa w intencji Ojczyzny. Modlitwa zanoszona jest do Boga przez ręce Maryi 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Oznacza to, że nieustannie trwa modlitwa w intencji Polski!

A dokładnie: o wyzwolenie nas, naszych rodzin i całej naszej ojczyzny, od wszelkich zniewoleń demonicznych, skutków przekleństw, złorzeczeń, paktów i cyrografów diabelskich, praktyk okultystycznych, magicznych, spirytualistycznych, wpływu złej literatury, sztuki, muzyki, kinematografii, gier komputerowych itp.  Każdy uczestnik zobowiązuje się do jednej godziny modlitwy różańcowej (dowolne tajemnice) w tygodniu w danej intencji.

Sztafeta biegnie i zatrzyma się dopiero 15 sierpnia 2020 roku! Jak informuje ojciec Mirosław Kopczewski – udało się zapełnić wszystkie godziny. Wielość zgłoszeń sprawiła, że na niektóre godziny jest po kilka osób. Chcemy jednak, by minimum 10 tysięcy osób modliło się na różańcu w intencji Polski – apeluje ojciec Mirosław i wciąż czeka na kolejne zgłoszenia.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Każdy sam określa swój dzień, i godzinę modlitwy, a zgłoszenie rejestruje przez: https://goo.gl/forms/GgMltnYDb7yaJIiF2
Swoje pytania, a także zgłoszenia można kierować na adres: poczta@niepokalanow.pl

CO W PRZYPADKU, KIEDY MIMO ZŁGOSZENIA – NIE MOGĘ ODMÓWIĆ W DANYM CZASIE RÓŻAŃCA?

W przypadku nie możności modlitwy w wybranym przez siebie dniu uczestnik we własnym zakresie wśród znajomych i krewnych szuka zastępstwa lub – jeśli zna innych uczestników Sztafety Różańcowej – zamienia się na godziny. Kiedy nie znajdzie nikogo na swoje miejsce, wtedy swoją godzinę odprawi w najbliższym wolnym czasie.

MARYJA PROSI NAS O MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ. TYM, KTÓRZY JĄ ODMAWIAJĄ OBIECUJE SZCZEGÓŁNE ŁASKI

15 obietnic dla modlących się na różańcu, które w 1464 roku Maryja przekazała bł. Alanowi Rupe:

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.

 


POSŁUCHAJ TAKŻE WYWIADU NA TEMAT SZTAFETY RÓŻAŃCOWEJ, PRZEPROWADZONEGO NA ANTENIE RADIA NIEPOKALANÓW:

Audycja MKR-Modlitewne Koło Ratunkowe NR 103 – Sztafeta Różańcowa

Z jej pomysłodawcą – o. Mirosławem Kopczewskim – rozmawiała Malwina Szymańska.


PRZECZYTAJ TAKŻE:
Dołącz do nas – PODARUJ BUKIET RÓŻ MARYI – w Niepokalanowie rusza Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem wg św. Faustyny