Za nami Święto Dobrego Słowa i Książki – 26. Targi Wydawców Katolickich

Tysiące odwiedzających, dziesiątki spotkań czytelników z ulubionymi autorami oraz powrót gali Nagrody SWK FENIKS. W Warszawie odbyły się 26. Targi Wydawców Katolickich.

Blisko 100 wystawców, kilka tysięcy prezentowanych tytułów, kilkadziesiąt godzin wydarzeń w programie towarzyszącym, wielotysięczna publiczność czytelnicza, która przewinęła się przez Arkady Kubickiego na stołecznym Zamku Królewskim. Tak prezentuje się liczbowe podsumowanie tegorocznej edycji najważniejszego w Polsce wydarzenia wystawienniczego dedykowanego książce religijnej. Ale Targi to przede wszystkim spotkania miedzy ludźmi, szansa na interakcję i wymianę myśli.

Jak podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Narecki, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przewodniczący Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2021, w tym wyjątkowym roku Targi cieszą się sporym zainteresowaniem, co z pewnością napawa optymizmem nie tylko wydawców, ale i autorów dobrej książki katolickiej. Jego zdaniem przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka: – Między innymi i zmieniająca się dynamicznie sytuacja społeczna Przy czym nie mam na myśli tylko sytuacji związanej z pandemią, ale również o wiele poważniejsze zmiany, które zachodzą w kulturze współczesnej. Świadomy i wrażliwy czytelnik szuka więc czegoś, co może zapewnić mu poczucie stabilności i intelektualny spokój, co da nadzieję wbrew odbierającym często wiarę medialnym przekazom. Co przypomni wreszcie prawdy ewangeliczne i wartości fundamentalne, zgodne z dekalogiem. Od wieków niezmienne pozwalające godnie żyć. Słowo bowiem, i to mówione i to pisane – jak pisał już wielki grecki retor Gorgiasz – jest potężną siłą, która za pomocą bardzo małej i niewidocznej formy dokonuje najbardziej boskich dzieł. Potrafi bowiem opanować strach, zmniejszyć zmartwienie, wzniecić radość i pomnożyć litość. Przez stulecia, także dzisiaj, definicja ta jest nada aktualna.

Targi mają charakter interdyscyplinarny. Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem odwiedzających cieszą się nie tylko tradycyjne książki drukowane, ale równie publikacje audio, pozycje multimedialne, a coraz większe grono czytelników coraz przychylniej patrzy również na książki elektroniczne. Innym przykładem zainteresowania wartościowym słowem jest program filmowy Targów. Również w tym roku liczne grono odbiorców przyciągnęło kilkanaście pokazów i spotkań dedykowanych produkcjom fabularnym i dokumentalnym o tematyce religijnej.

Organizatorzy planują już kolejną odsłonę tego wydarzenia, nowości w prezentacji wartościowej oferty wydawniczej. Liczą jednocześnie na możliwość ponownego znacznie szerzeszego otwarcia się na fizyczną obecność czytelników, możliwość realizacji większej liczby paneli dyskusyjnych i spotkań autorskich. Wszystko to, by zadośćuczynić potrzebom i oczekiwaniu czytelników. – Po liczbie osób, które zdecydowały się odwiedzić Targi, ale także po związanej z tym faktem pozytywnej reakcji wystawców wyraźnie widać, jak czytelnicza publiczność tęskniła za tym wydarzeniem. Najwyraźniej dowodzi tego przyjazna, wręcz familiarna atmosfera targowych spotkań między czytelnikami a autorami. Cieszymy się, że naszemu Świętu Dobrej Książki udało się przez wiele lat zbudować trwałą więź z wierną rzeszą miłośników książek – podsumowuje ks. Roman Szpakowski SDB, dyrektor Targów i prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Zapis gali Nagrody SWK FENIKS 2021 dostępny jest na profilu Targów w serwisie Facebook: TUTAJ 

Feniksy 2021 Wręczone!
Trzeci dzień 26. Targów Wydawców Katolickich zakończyła uroczystość wręczenia Nagrody SWK FENIKS 2021, dla najlepszych książek religijnych wydanych w Polsce w roku 2020. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pojawili się wydawcy, autorzy, redaktorzy i tłumacze publikacji nagrodzonych oraz wyróżnionych w 19 kategoriach tematycznych oraz zdobywcy Nagród Feniks Specjalny i laureat Nagrody Głównej Feniks Złoty 2021, teolog i poeta ks. prof. Jerzy Szymik.

Zwycięzca dziękował. m.in. wszystkim oficynom wydawniczym, dzięki aktywności których udało mu się do tej pory publikować swoje książki. „Za każdą publikację jestem bardzo wdzięczny Bogu, którego ręka opatrzności prowadzi mnie przez, jak głosi psalm… „zielone i ciemne” doliny życia. Czuję się prowadzony tą ręką. Prowadzony po to, abym służył Słowu, które „stało się ciałem”. Chcę, aby była to istota mojej twórczości. Po to i tylko po to piszę” – zadeklarował laureat Nagrody Głównej FENIKS 2021.

Paweł Waszczyk