Z Maryją wolni – 307. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę: 6-14 sierpnia

ZAPROSZENIE

Drodzy Pielgrzymi 307 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej!

W tym roku w Święto Przemienia Pańskiego w dniu 6 sierpnia 2018r. wyruszy na pątniczy szlak 307 Warszawska Pielgrzymka Piesza z Warszawy na Jasną Górę. W kościele przeżywamy rok duszpasterski z mottem: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. W naszej Ojczyźnie świętujemy Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tegoroczna pielgrzymka jest dziękczynieniem za odzyskanie wolności. Wyruszamy z hasłem: Z MARJĄ WOLNI. Pielgrzymujemy na Jasną Górę, o której Święty Jan Paweł II mówił: Tutaj zawsze byliśmy wolni. Dzieje Polski od początku są związane z Najświętsza Maryją Panną.

Przeżywany Jubileusz jest także okazją do odkrywania znaczenia tego Opatrznościowego daru. Sługa Boży Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński nauczał: Nie myślcie najmilsze dzieci Boże, że wolność spadła nam z nieba, bez wysiłku. Naród w niewoli wołał: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie; Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.

Podczas pielgrzymki będziemy prosić Boga w Trójcy Jedynego o dar umiejętnego zagospodarowania wolności, o której wspominał Św. Jan Paweł II: Wolność nie jest dana raz na zawsze (…), Trzeba ją stale zdobywać na nowo (…), Jest nam nie tylko dana, ale i zadana. Przesłanie to jest w tych dniach szczególnie aktualne. Papież Franciszek przestrzega nas: ileż złudzeń jest sprzedawanych pod pretekstem wolności, i jak wiele nowych form niewolnictwa powstaje w naszych dniach w imię fałszywie pojmowanej wolności! Tylu, tak wielu jest niewolników w imię wolności.

Czas przygotowań i pielgrzymowania podczas 307 WPP zawierzamy Królowej Polski, która jest dana Narodowi polskiemu, jako pomoc i obrona. Przywołujemy także słowa Milenijnego Aktu Oddania – Oddajemy się dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej.

Wyruszamy w dniu 6 sierpnia 2018r. po Mszy Św. o godz. 6.00. Zapisy rozpoczynają się w dniach: 02.08 – 05.08.2018r. w Kościół OO Paulinów p.w. Ducha Świętego, ul. Długa 3, Warszawa.

Proszę o przyjęcie zaproszenia na szlak 307 WPP.
Z wyrazami pamięci i modlitwy

Kierownik 307 WPP
O Marek Tomczyk

www.paulini.com.pl