Wykład ks. abp. Grzegorza Rysia na zakończenie I edycji Szkoły Duchowości Franciszkańskiej

W ostatnią sobotę listopada tj. 27 listopada 2021 wykład o św. Franciszku dla uczestników Szkoły Duchowości Franciszkańskiej poprowadził Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś. Dzięki uprzejmości o. Proboszcza Piotra Kleszcza wydarzenie to miało miejsce w kościele Matki Bożej Anielskiej. Wielka radość panowała wśród uczestników z powodu przybycia Ks. Arcybiskupa. Wykład nawiązywał do czasów, w których żył i działał św. Franciszek z Asyżu. Był to wykład kończący I edycję Szkoły Duchowości Franciszkańskiej w Łodzi, dlatego też bezpośrednio po wystąpieniu Ks. Arcybiskup rozdał dyplomy Absolwentom. Dyplomy wydane przez Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Słuchaczami byli również uczestnicy II edycji którzy rozpoczęli zajęcia w październiku i mają nadzieję kontynuować je do maja roku 2022, oraz przybyli goście zainteresowani wystąpieniem Księdza Arcybiskupa. Po wręczeniu dyplomów Absolwenci wręczyli kwiaty Ks. Arcybiskupowi, a następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i wyrażanie wdzięczności. Kolejnym punktem była agapa.

o. Stanisław Ziemiński
Asystent Prowincjalny FZŚ