Wsparcie dla nauczycieli w związku z sytuacją w Ukrainie

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? Jak pokonywać bariery językowe? Na te i inne pytania pomogą nauczycielom znaleźć odpowiedzi materiały przygotowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ruszyły także warsztaty i webinaria dla pedagogów z Mazowsza.

Inwazja rosyjska w Ukrainie, to duże wyzwanie dla szkół i pedagogów. Muszą mierzyć się z lękiem i niepewnością swoich podopiecznych oraz rozmawiać z nimi o tym co dzieje się za nasza wschodnią granicą. Jak podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, to także oni będą pomagać zaaklimatyzować się w nowych warunkach uczniom z Ukrainy.

– Dzieci uchodźców rozpoczynają już edukację w mazowieckich szkołach i przedszkolach. Często są wycofane, straumatyzowane i pozbawione podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Nauczyciele potrzebują narzędzi i wsparcia, by pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a także przygotować swoich podopiecznych na pojawienie się w klasie nowych rówieśników. Wiemy, że to duże wyzwanie i nie chcemy zostawiać ich z tym samych.

Emocje, język i wielokulturowość

Wśród 20 aktywności przygotowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przeważają seminaria i warsztaty metodyczne, ale nauczyciele mogą także korzystać z podcastów oraz gotowych pakietów, takich jak obrazkowy słownik polsko-ukraiński. Wśród przygotowanych propozycji wyróżnić można trzy główne obszary działania: pomoc językową, pomoc psychologiczną oraz pomoc w adaptacji dzieci o zróżnicowanych potrzebach kulturowych. Nauczyciele mogą skorzystać ze wskazówek dotyczących m.in.: rozmawiania z dziećmi o lęku przed wojną, interwencji kryzysowej, pracy z traumą a także pokonywania barier językowych. Oferta będzie na bieżąco aktualizowana i dostosowywana aktualnych potrzeb, zapewnia dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Jarosław Zaroń.

– Nauczyciele otrzymają przykłady zabaw i tańców z rekwizytami i uwzględnieniem muzycznej kultury Ukrainy oraz materiały filmowe do pracy z klasą, dowiedzą się, jak pomóc ukraińskim dzieciom nauczyć się języka polskiego, jak pomóc sobie oraz dziecku w trudnych sytuacjach. Dodatkowo psycholodzy i pedagodzy szkolni będą mogli uczestniczyć w grupie wsparcia – sieci współpracy i samokształcenia.

Jak skorzystać?

Udział we wszystkich przygotowanych przez MSCDN aktywnościach jest bezpłatny. Mogą z nich korzystać nauczyciele z całego Mazowsza, bez względu na staż dydaktyczny, rodzaj zatrudnienia czy placówkę jaką reprezentują. Szczegóły dotyczące zajęć oraz elektroniczne formularze rejestracji, można znaleźć na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Fot. Pixabay.com

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego