Wręczono Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2022. Wśród nagrodzonych „Rycerz Niepokalanej”

Podsumowanie ćwierćwiecza

Wręczono Nagrody SWK FENIKS 2022

Liczne wzruszenia i podziękowania, mądre słowa wyrażające głębokie intelektualne i duchowe przesłanie oraz okolicznościowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Za nami gala wręczenia Nagrody FENIKS 2022. Uroczystość stanowiła zwieńczenie jubileuszu 25-lecia Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Transmisja z gali: https://www.youtube.com/watch?v=wxBe8BUgVNo

Tegorocznym laureatem Nagrody Głównej FENIKS Złoty 2022 został ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki. Nagrodę przyznano honorując imponujący dorobek naukowy Laureata, przede wszystkim w zakresie nauk teologicznych i biblistyki. Feniks Złoty 2022 to także podziękowanie środowiska skupionego wokół książki religijnej, za trwały wkład w życie Kościoła oraz rozwój polskiej nauki i życia akademickiego, w tym realizację dzieła przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bywa i tak, że można mieć duży dorobek naukowy, duże osiągniecia w dziedzinie kultury i nauki i może to zostać niedostrzeżone. A więc dziękuję Kapitule za to, że dostrzegła ten mój dorobek i osiągnięcia. Wdzięczny jestem mojej uczelni, w której przepracowałem 41 lat. Dziękuję wydawnictwom, które wydawały moje książki. Tutaj muszę wymienić: Wydawnictwo ATK, Wydawnictwo UKSW, ale także Wydawnictwo Petrus, wydawnictwo Instytutu Papieża Jana Pawła II” – mówił laureat.

Ks. Roman Szpakowski, prezes SWK i dyrektor Targów Wydawców Katolickich, podsumował ćwierćwiecze istnienia Nagrody SWK FENIKS. Jak mówił, od 25 lat SWK wręcza swoje nagrody. Co roku ma z tym zresztą coraz „większy problem” – każdego roku bowiem wydawcy zgłaszają coraz więcej tytułów, wydawanych na coraz wyższym poziomie edytorskim. Cytując Prymasa Tysiąclecia, stwierdził: „Czas to miłość, a miłość to czas. A wszystkim wystawcom Targów i Państwu zgromadzonym życzę czasu dla Pana Boga i czasu dla człowieka”.

Miłym akcentem gali było wręczenie Stowarzyszeniu Wydawców Katolickich Dyplomu Stulecia Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

W trakcie uroczystości okolicznościowe statuetki odebrali także laureaci Nagrody FENIKS Specjalny 2022. W gronie tym znaleźli się:

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo

Seria „Biblia Impulsy” pod redakcją naukową ks. dra hab. Janusza Wilka (Księgarnia św. Jacka)

Wydawnictwo Pro Christo (Mińsk, Białoruś)

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Telewizja Polska S.A.

Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie

Drukarnia Wydawnictw Specjalnych

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk dypl. Mariana Porwita

Podczas gali wręczono Nagrody i Wyróżnienia w 19 konkursowych kategoriach: „seria wydawnicza”, „literacka”, „nauki kościelne”, „edytor”, „edytorstwo – album” „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „Kościół wobec współczesności” „książka autora zagranicznego”, „historia”, „historia-Niepodległa”, „duchowość”, „publicystyka religijna”, „eseistyka”, „świadectwo”, „multimedia”, „muzyka chrześcijańska – współczesna”, „muzyka chrześcijańska – klasyczna” „tłumacz”.

Ważnym punktem uroczystości było także uhonorowanie laureatów Nagrody Mały FENIKS 2022. Warto przypomnieć, iż trafia do osób i instytucji, które mogą poszczycić się największymi dokonaniami na polu promocji książek i wartości chrześcijańskich, katolickich, religijnych w mediach i na innych płaszczyznach. Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich do tego grona dołączyli:

– „Rycerz Niepokalanej”

– PandaTV

– Festiwal „Chrześcijańskie Granie”

– Katolicka Inicjatywa Kulturalna – Kołobrzeg.

Szczegółowe wyniki Nagrody FENIKS 2022 dostępne są w linkach poniżej:

Nagroda FENIKS 2022 – wyniki – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich (swk.pl)

Nagroda Mały FENIKS 2022 – wyniki: Nagroda Mały FENIKS 2022 – laureaci – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich (swk.pl)