Woreczek ryżu 2021

To niesamowite, że spontanicznie zainicjowana akcja pomocy dzieciom w Kenii trwa nieprzerwanie od 10 lat. Powstała z potrzeby chwili, bo dziewczynki z Domu Dziecka św. Antoniego w Limuru (Kenia) prowadzonego przez polskich franciszkanów wymagały pełnowartościowych posiłków, których brakowało, potrzebowały przyborów do nauki, środków higieny, itp. Wtedy młodzież franciszkańskiego duszpasterstwa akademickiego Porcjunkula na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu wymyśliła akcję „Woreczek ryżu”, nawiązując w ten sposób do dziennej porcji spożywanego posiłku przez miliony ludzi na świecie, która mieści się w dłoni. Po kilku latach akcja objęła wiele parafii, szkół, instytucji i osób indywidualnych w całej Polsce i dzięki temu zaangażowaniu czynimy dobro. Obecnie dzięki temu wspólnie z franciszkańską Fundacją „Tworzyć Miłością” wspieramy programy pomocowe dla potrzebujących dzieci w Kenii i Ekwadorze.

Misjonarze franciszkańscy każdego roku realizują wiele projektów pomocowych dla najbardziej potrzebujących w Kenii i Ekwadorze. Każda darowizna na akcję „Woreczek ryżu” przez SMS lub zbiórkę internetową, czy wpłatę na konto automatycznie zamienia się w konkretny projekt, w którym każdy może mieć swój wkład. Z ubiegłorocznej rekordowej zbiórki o łącznej wartości 282 115,01 zł środki zostały przekazane w dużej mierze na dożywianie dzieci, gdyż w wielu rejonach Kenii szarańcza kilkakrotnie zniszczyła uprawy, ale także na wyposażenie centrum zdrowia prowadzonego przez franciszkanów w Ruiri (Kenia), gdzie zakupiony został sprzęt do ratowania noworodków i ich matek, m.in. łóżko ginekologiczne, inkubator, resuscytator, koncentrator tlenu, waga dla niemowląt, monitor funkcji życiowych, urządzenia i testy do badań. W Ekwadorze zakupiliśmy 36 tabletów dla uczniów, których rodziców nie stać było na zakup sprzętu, by uczestniczyć w lekcjach online. Ale na tym nie koniec, chcemy bowiem w kolejnych latach doposażać tę i inne placówki medyczne i edukacyjne, by okoliczni mieszkańcy mieli większe poczucie bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich w kontekście dostępu do opieki medycznej i edukacji.

Według ONZ każdego roku ponad 800 mln. ludzi na świecie cierpi głód lub niedożywienie. W Kenii i Ekwadorze, gdzie pracują nasi misjonarze franciszkańscy, problem niedożywienia często jest tak samo realny i narasta podczas długotrwałej suszy, ale też przez konflikty międzyplemienne, ataki terrorystyczne, czy złą dystrybucję środków. Zdajemy sobie sprawę, że sami nie rozwiążemy problemu głodu na świecie, tak jak Apostołowie z kilkoma chlebami i rybami nie byli wstanie wykarmić tłumów. Jednak z Bożą pomocą, z wiarą i złączonymi siłami możemy pomóc konkretnym osobom, które nasi misjonarze znają, i w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia głodu, choćby niewielkiej części ludzi. Dzięki symbolicznym 100 gramom ryżu, fasoli czy kukurydzy, które dla milionów ludzi na świecie, zwłaszcza dzieci, stają się jedynym pożywieniem w ciągu całego dnia, każdy z nas może uratować czyjeś życie i przyczynić się do prawidłowego rozwoju człowieka.

W tej dobroczynnej akcji chodzi o to, żebyśmy dawali siebie, żebyśmy nauczyli się żyć tak, aby dawać innym to co możemy, żeby nie patrzeć tylko na siebie. Dlatego zachęcamy, by w tym okresie Wielkiego Postu chociaż raz w tygodniu spróbować przeżyć cały dzień o takiej porcji ryżu i doświadczyć tego, co wielu ludzi przeżywa każdego dnia. Ważne jednak, by nie traktować tego jak dietę odchudzającą, ale na modlitwie wzbudzić przy tym intencję, która będzie towarzyszyła, tak by nie zatracić żadnego z aspektów Wielkiego Postu, czyli modlitwy, postu i jałmużny. Szczegóły na stronie www.woreczekryzu.pl

Całoroczna zbiórka 2021 odbywa się pod hasłem: “Więcej szczęścia jest w dawani aniżeli w braniu” Dz 20, 35. Zachęcamy do wsparcia i tworzenia razem z nami fundamentów i możliwości rozwoju poprzez edukację, dostęp do opieki zdrowotnej oraz żywność.

Akcję „Woreczek ryżu” wspólnie realizowaną przez Franciszkański Sekretariat Misyjny w Gdyni oraz Fundację „Tworzyć Miłością” można wspierać przez cały rok na kilka sposobów:

– wpłaty na konto Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego nr 76 1240 1239 1111 0000 1643 7506 tytułem: WORECZEK RYŻU

– wpłaty na konto Fundacji „Tworzyć Miłością” nr 09 1240 5400 1111 0010 7573 1712 tytułem: WORECZEK RYŻU

– SMS o treści DAR na nr 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) dzięki współpracy z Caritas Polska

– wpłaty na www.pomagam.pl/woreczekryzu2021

Szczegóły akcji na stronie www.woreczekryzu.pl oraz stronach organizatorów www.sekretariatmisyjny.pl i www.fundacjatm.pl

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za otwarte serca wyrażone w składanych ofiarach oraz zaprzyjaźnionym instytucjom i mediom za współpracę i promocję tej dobroczynnej inicjatywy, bo tylko #RazemMożemyWięcej My ze swej strony obiecujemy to, co najcenniejszego możemy zaoferować, mianowicie wdzięczną modlitwę, zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia, i w dwóch comiesięcznych Mszach świętych składkowych, najpierw za żywych, a tydzień później za zmarłych naszych Współpracowników misyjnych oraz misjonarzy.