Wielkopostna inicjatywa “24 godziny dla Pana”

Inicjatywa „24 godziny dla Pana” jest propozycją duszpasterską, która może być realizowana w różnych formach. Papież Franciszek przypomina, że sakrament pojednania i pokuty jest przygotowaniem do IV Niedzieli Wielkiego Postu, czyli Niedzieli radości – „Laetare”.

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji wydała nowy zbiór wskazań duszpasterskich, które mogą pomóc parafiom oraz wspólnotom chrześcijańskim w przeprowadzeniu inicjatywy wielkopostnej „24 godziny dla Pana”. Jest ona przewidziana w tym roku na 12 i 13 marca. Jej hasłem są słowa: „On odpuszcza wszystkie twoje winy”.

Niezależnie od trwania pandemii papież Franciszek ustalił, że również w tym roku „24 godziny dla Pana” odbędą się przed IV niedzielą Wielkiego Postu.

Aby podjąć tę inicjatywę należy zadbać o to, aby w piątek wieczorem, 12 marca oraz przez całą sobotę 13 marca otwarty był kościół. Trzeba w tym czasie umożliwić wiernym przystąpienie do spowiedzi, najlepiej podczas prowadzonej równolegle adoracji Najświętszego Sakramentu. Wydarzenie można rozpocząć w piątek wieczorem od nabożeństwa Słowa Bożego przygotowującego do sakramentu pojednania, a zakończyć celebracją świątecznej Eucharystii w sobotę po południu.

Tam, gdzie z powodów sanitarnych celebracja sakramentów jest niemożliwa lub może w nich uczestniczyć jedynie ograniczona liczba wiernych, adoracja eucharystyczna może być transmitowana online, przygotowując w ten sposób wiernych do wzbudzenia aktu żalu doskonałego.

Tekst, fot. za: https://archwwa.pl/