Wiedzieć więcej. Lekcje o Mazowszu

Skąd pochodzi nazwa „Mazowsze”? Czy na Mazowszu mieszkali Mazurzy? To tylko możliwe propozycje tematów szkolnych lekcji. – Uczyć o Mazowszu nie jest łatwo, bo to region nie tylko duży w sensie geograficznym, ale też niezwykle różnorodny w zasadzie w każdym aspekcie i historycznym, i kulturalnym, i społecznym. W popularyzacji wiedzy o naszym regionie pomóc mogą scenariusze lekcji regionalnych – podkreśla marszałek Adam Struzik. Stąd pomysł na konkurs „Lekcje o Mazowszu”, do którego samorząd Mazowsza wspólnie z MSCDN zaprasza nauczycieli, a także ludzi związanych z oświatą czy kulturą. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca lutego.

MAZOWSZANIN MAZOWSZANINOWI RÓWNY
W tym roku mija 18 lat od wprowadzenia reformy samorządowej, której efektem było nie tylko utworzenie 16 województw i 314 powiatów, ale przede wszystkim decentralizacja władzy oraz wzmocnienie roli samorządów. W ciągu tych lat Mazowsze zmieniło się nie do poznania. Dziś jesteśmy liderem Europy pod względem rozwoju, ale także regionem o bogatej i ciekawej kulturze. Dlatego warto, aby młodzi mieszkańcy mieli możliwość poznania historii i tradycji Mazowsza, a także zasad jego funkcjonowania. Bo przecież województwo mazowieckie to nie tylko Warszawa, ale także ziemia siedlecka, radomska, płocka, ostrołęcka czy ciechanowska.

– Lekcje o Mazowszu bardzo dobrze wpisują się w założenia edukacji regionalnej. Tego typu zajęcia są doskonałym sposobem na przybliżenie naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w sposób ciekawy, ale także zachęcający do dalszego odkrywania Mazowsza. Chcemy, aby dzieci i młodzież lepiej poznali tradycje, zabytki i przyrodę naszego regionu oraz aby poczuły dumę z bycia Mazowszanami – podkreśla Izabela Stelmańska, z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

NA CZYM POLEGA KONKURS?
Aby wziąć udział w konkursie należy opracować scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej, które mają podnieść wśród młodzieży świadomość o Mazowszu, regionie czerpiącym inspiracje do rozwoju ze swej bogatej historii i dziedzictwa kulturowego. Scenariusz powinien w pełny i kompleksowy sposób przedstawiać specyfikę naszego regionu. Chodzi tu zarówno o ujęcie geograficzne, historyczne, antropologiczne, jak i urbanistyczno-architektoniczne czy ekonomiczne. Wysoko punktowane będą również te prace, które spróbują podjąć prezentację Mazowsza z perspektywy psychologicznej czy socjologicznej.

KTO MOŻE WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ?
Swoich sił w konkursie mogą spróbować nauczyciele różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, ale też osoby związane z oświatą i kulturą Mazowsza.

INSPIRACJE
Doskonałym źródłem inspiracji do pracy nad scenariuszem może być książka „Mazowsze” dr hab. Jolanty Choińskiej–Miki, dra hab. Michała Kuleszy, Krzysztofa Miki i prof. dra hab. Wojciecha Morawskiego i dra Huberta Wajsa. Publikacja została wydana przez samorząd województwa mazowieckiego.

KRYTERIA OCENY
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych – scenariusze dla uczniów w wieku 7-9, 10-14 i 15-18 lat. Przy wyborze najlepszego programu zajęć jury weźmie pod uwagę innowacyjność w doborze treści, środków dydaktycznych i metod, a także sposób prezentacji.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego