„Wesoło naprzód – Pan Jezus krzywdy nam nie zrobi!” – 29 maja wspominamy św. Urszulę Ledóchowską

„Wesoło naprzód – Pan Jezus krzywdy nam nie zrobi!” – św. Uszula Ledóchowska. Dziś wspominamy tę Apostołkę Uśmiechu, Świętą uśmiechniętą. „Apostolstwo, które szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, to apostolstwo uśmiechu” – mówiła.

Modlitwa o dobre przeżywanie codzienności

Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna,
Ty powołałeś św. Urszulę,
aby poszła za Twym Umiłowanym Synem
drogą rad ewangelicznych w całkowitym oddaniu się
Chrystusowi i Jego ciału,
którym jest Kościół. Uczyłeś ją życia w modlitwie,
pokorze, pogodzie ducha
i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka,
dla cierpiących i samotnych,
dla pozbawionych nadziei i poszukujących sensu życia.
Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość,
abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem przeżywali naszą codzienność
w duchu miłości i służby Tobie i naszym siostrom i braciom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Fot. urszulanki.pl