W Wielkim Poście zostań duchowym uczniem Maryi!

Na ten Wielki Post i nie tylko polecamy „Maryjną lekturę”, nowość Wydawnictwa Esprit„Siedem słów Maryi”. 

Najnowsza książka o. Pacyfika Iwaszko, Teodora Knapczyka i Józefa Witko „Siedem słów Maryi” to zapis rekolekcji skupionych wokół 7 ewangelicznych słów Matki Bożej, które mogą stać się niestandardową, maryjną propozycją rozważań w czasie Wielkiego Postu.

Odpowiadają na ważne, podstawowe pytania dotyczące naszego codziennego życia wiarą. Jak usłyszeć prawdziwy głos Boga? Gdzie mogę spotkać Anioła? Jaka modlitwa sprawia, że niemożliwe staje się możliwym?

Maryja uczy nas, jak żyć z Bogiem tu i teraz. Pokazuje, jak nieustannie doświadczać Jego łaski niezależnie od cierpienia, zranień, lęków i niepewności.

Powierzmy Jezusowi wszystkie nasze nałogi, choroby, problemy i jak Maryja trwajmy u stóp krzyża, szczególnie wtedy, kiedy będzie nam ciężko. Niech Ona uczy nas takiego pokornego naśladowania Jezusa, wierności bez względu na wszystko, byśmy stali się Jego uczniami, pokornymi sługami Boga.

o. Józef Witko (fragment książki)

o. Pacyfik Iwaszko, o. Teodor Knapczyk, o. Józef Witko – franciszkanie związani na co dzień z Sekretariatem Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie. Od wielu lat głoszą rekolekcje oraz posługują modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie.