W Łódzkiem pamiętamy o zabytkach małej architektury

Miejsca pamięci, kultu religijnego, mogiła oraz pomnik – te wszystkie obiekty małej, zabytkowej architektury zostaną odrestaurowane dzięki dotacji z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Konkurs w ramach programu „Mała architektura zabytkowa” został właśnie rozstrzygnięty, a pieniądze – łącznie prawie 300 tys. zł – otrzyma 17 gmin z Łódzkiego.

Przydrożne krzyże i kapliczki to nieodłączna część krajobrazu Polski, także naszego województwa. Dla lokalnych społeczności mają znaczenie historyczne i symboliczne, ale to jednocześnie zabytki małej architektury. W tym roku na ochronę tego dziedzictwa lokalnego samorząd województwa przeznaczył blisko 300 tys. złotych. Pieniądze otrzyma 17 gmin, które złożyły wnioski w konkursie.

Wśród obiektów, które dzięki dotacjom zostaną odnowione są: „Grobelka” – rzeźba drewnianej kapliczki w miejscowości Augustynów w gm. Lututów, kapliczka pw. Chrystusa Boleściwego przy kościele w Mierzynie w gm. Rozprza, Kapliczka Jacochów w gm. Maków, mogiła zbiorowa Nieznanych Żołnierzy Polskich – Miejsce Pamięci Narodowej w gm. Warta, kapliczka św. Jana Nepomucena w Zachorzowie w gm. Sławno, kapliczki – Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z postumentem i jej najbliższym otoczeniem w gm. Białaczów.

Wszystkie samorządy, które starały się o wsparcie samorządu województwa, otrzymały je w maksymalnej kwocie.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/mala-architektura-zabytkowa

fot. Sebastian Sołtyszewski