W Łodzi powstała siłownia ewangelizacyjna

W Łodzi działa „ewangelizacyjna siłownia.” Oprócz standardowych ćwiczeń, będzie można w niej rozwijać się duchowo. W uroczystość Wszystkich Świętych siłownia została poświęcona przez ks. Michała Misiaka, by jak mówił ks Michał Misiak – całe Niebo wstawiało się za ćwiczącymi w tym miejscu, bo największe ciężary nie są na sztangach, ale w sercu.

Będziemy potrzebowali wstawiennictwa świętych, aby w tym miejscu były wyrzucane demony, aby były spowiedzi i decyzje powrotu do Boga. Co niech się tak stanie! Wybraliśmy godz. 21.37 – aby szczególnie prosić o uwolnienia za wstawiennictwem Jana Pawła II – mówił ks. Michał.

Z pomysłodawcą siłowni rozmawiała Agnieszka Zielińska:

 

Fot. Ks. Michał Misiak w siłowni ewangelizacyjnej/Facebook: Michał Misiak (Streetworker)