Uzbekistan: 30-lecie misji franciszkańskiej

Mija 30 lat (1991-2021) od chwili, gdy pierwszy misjonarz franciszkański z krakowskiej prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, o. Krzysztof Kukułka, przyjechał do Uzbekistanu.

W 1991 r. pracował tylko jeden kapłan diecezjalny w Uzbekistanie i prowadził dwie parafie: w Ferganie i Taszkencie, stolicy kraju.

W 1992 r. kapituła prowincji krakowskiej zadecydowała o utworzeniu misji w Uzbekistanie i o odbudowie zrujnowanego przez komunistów kościoła w Taszkencie. W ten sposób został otwarty klasztor w Taszkencie, a później w Ferganie. Na misję zostali wysłani kolejni bracia z Polski, zaś z USA przyjechał o. Ivan Rohlof, którego marzeniem była praca w byłym Związku Radzieckim. O. Ivan zarejestrował nową parafię w Samarkandzie i wyremontował stary katolicki kościół, który w 1997 r. został przekazany do użytku wspólnocie katolickiej przez prezydenta kraju.

W 1997 r. Stolica Apostolska utworzyła w Uzbekistanie misję sui iuris, a o. Kukułka został wyznaczony na przełożonego tej jurysdykcji. Decyzja ta przyczyniła się do dalszego rozwoju misji i tym samym utworzono nowe parafie w Urgenczu i Bucharze, zaś Zakon otworzył kolejne klasztory w Samarkandzie i Ferganie. Powstały też domy filialne przy parafiach w Urgenczu i Bucharze.

W 2005 r., krótko przed swoją śmiercią, św. Jan Paweł II podniósł misję sui iuris do rangi administratury apostolskiej, a o. Jerzego Maculewicza OFMConv mianował administratorem i biskupem dla Kościoła w Uzbekistanie.

Niestety, kłopoty personalne spowodowały, że w 2011 r. franciszkanie przekazali parafię w Urgenczu administraturze apostolskiej i obecnie pracuje tam ksiądz z Wenezueli. Natomiast w 2019 r. parafia w Samarkandzie została przekazana Instytutowi Słowa Wcielonego, gdzie obecnie pracuje dwóch kapłanów z Argentyny. W 2020 r. kapituła prowincji krakowskiej podjęła decyzję o zamknięciu klasztoru w Samarkandzie i otwarciu klasztoru pw. błogosławionych męczenników Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka w Bucharze.

Na dzień dzisiejszy istnieje pięć parafii katolickich oraz trzy klasztory franciszkańskie w Uzbekistanie. W misji pracują również misjonarki miłości św. matki Teresy z Kalkuty, które w Taszkencie mają swój dom prowincjalny, założony przez ich świętą założycielkę. W 2020 r. również siostry ze zgromadzenia sióstr miłosierdzia św. Wincentego à Paulo otworzyły dom w Taszkencie.

Obecnie prowadzone są działania w celu otwarcia nowej parafii w Angrenie, mieście oddalonym od Taszkentu o 100 km, i najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną one zrealizowane.

Na początku kwietnia 2021 r. władze państwowe wydały dekret o przekazaniu wspólnocie katolickiej budynku kościoła z 1905 r. w Ferganie.

W najbliższych latach planowane jest otwarcie klasztoru sióstr z Instytutu Słowa Wcielonego w Urgenczu i najprawdopodobniej tę parafię również przejmie ich Instytut. W planach jest też utworzenie parafii w odległym o 115 km od Buchary przemysłowym mieście Navoi.

Obecnie franciszkanie posiadają trzy klasztory przy parafiach w Taszkencie, Ferganie i Bucharze. Dojeżdżają też z posługą duszpasterską do Angrenu i Navoi. Posługuje tu 8 franciszkanów (5 kapłanów i 3 braci zakonnych). Duszpasterstwo prowadzone jest w języku rosyjskim, a w stolicy kraju, Taszkencie, będącym centrum Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, także w angielskim, koreańskim i polskim.

o. Stanisław Rochowiak / www.ofmconv.net
https://twitter.com/OFMConv_pl