Urząd marszałkowski liderem zarządzania zasobami ludzkimi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zdobył nagrodę główną w XIX edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Diamentową Statuetkę odebrał Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński, podczas uroczystej gali, która odbyła się 4 marca 2019 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

– Urząd to przede wszystkim ludzie – ich kompetencje, umiejętności, wiedza. Jest to szczególnie ważne w świecie szybko zmieniających się przepisów, regulacji. Właśnie od zaangażowania ludzi, którzy tworzą to miejsce, zależy sukces organizacji. Staramy się, aby stworzyć dobre warunki pracy i możliwości rozwoju zawodowego – podkreśla Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa-Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którego organizatorem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ma wieloletnią tradycję – odbywa się już od 19 lat, a honorowy patronat nad nim objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Misją i celem konkursu jest propagowanie dobrych praktyk, promowanie wysokich standardów zarządzania ludźmi w organizacjach oraz wyróżnianie szczególnie innowacyjnych rozwiązań wpływających pozytywnie na jakość zarządzania zasobami ludźmi.

– Celem konkursu jest nagrodzenie tych organizacji, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania pracownikami. Doceniono nas m.in. za „Praktyki u marszałka”, Radę Dialogu Pracowniczego, działania prozdrowotne, a także możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zaznacza Wiesława Miecznikowska, z-ca Dyrektora Departamentu ds. Kadr i Płac w UMWM.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pierwszy certyfikat „Profesjonalne ZZL” otrzymał w 2014 r. W konkursie Lider ZZL bierze udział już od 3 lat.

Samorząd Województwa Mazowieckiego