Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 7 czerwca

Św. Małgorzata Maria Alacoque pisała: „Tym, którzy temu Sercu cześć oddają, pozwoli obficie uczestniczyć w największych łaskach, a na dom, gdzie obraz tego Serca szczególną czcią otaczany będzie, przebogate spłyną błogosławieństwa”.

To właśnie św. Małgorzacie kilkakrotnie objawiał się sam Pan Jezus, prosząc o ustanowienie nabożeństwa do Jego Serca, które pragnie udzielać ludziom wielu łask. „To nabożeństwo jest (…) jedną z ostatnich prób Jego miłości, by ludzi do siebie pociągnąć” – pisała zakonnica.

Łaski, którymi pragnie obdarzyć Chrystus czcicieli swego Serca opisała w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.

Czcicielom Swego Serca Pan Jezus obiecał:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.