Uroczyste przekazanie Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

W niedzielę 13 marca br. o. dr Jarosław Paszyński SJ, prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, przekazał na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego egzemplarz Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z podpisami wszystkich biskupów polskich, który został ponowiony 11 czerwca 2021 roku w Krakowie w 100. rocznicę tego wydarzenia.

Egzemplarz Aktu wraz z okolicznościowym ornatem został przekazany do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

11 czerwca 2021 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy świętej w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, miało miejsce ponowienie Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który dokonał także ponowienia Aktu. W Eucharystii wzięli udział biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze Episkopat Polski dokonał poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten ponowiono rok później w Krakowie, przy okazji konsekracji Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Teskt/Fot.: BP KEP