Umowa na budowę obwodnicy Grodziska podpisana

Zachodnia obwodnica Grodziska Mazowieckiego to największa inwestycja drogowa samorządu województwa realizowana w tym roku. Jej koszt to aż 145,5 mln zł. Dziś podpisana została umowa z wykonawcą firmą Strabag Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac to 2022 rok.

– To największa inwestycja drogowa, jaką realizujemy na Mazowszu. W sumie w tym roku na drogi w regionie przeznaczyliśmy 460 mln zł. Chciałbym, aby prace przebiegały sprawnie i szybko, bo wiem doskonale, jak bardzo ta trasa jest oczekiwana przez mieszkańców – mówi Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

Budowa ma duże znaczenie komunikacyjne. Pozwoli na odciążenie centrum miasta poprzez przejęcie ruchu generowanego przez zjazd z autostrady A2. Jak zauważa burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński – Budowa obwodnicy jest warunkiem dalszego rozwoju Grodziska Mazowieckiego. Bez niej mielibyśmy problem ze „sprowadzaniem” do nas kolejnych firm, które w Grodzisku inwestują, a także nowych mieszkańców. Jedni i drudzy są nadzieją na przyszłość, a zablokowane korkami miasto po prostu odstrasza. Teraz to się zmieni, dlatego ośmielę się stwierdzić, że jest to najważniejszy dzień dla Grodziska Mazowieckiego od czasów uruchomienia u nas Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Inwestycja zakłada budowę trzech mostów nad drogą gruntową w pobliżu węzła autostradowego, nad torami kolejowymi oraz rzeką Mrowną. Wybudowany zostanie 7,5 km odcinek drogi od węzła autostradowego „Grodzisk” do drogi województwa nr 579 na terenie Kałęczyna. W ciągu tej trasy zostanie przebudowana, infrastruktura podziemna i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Powstaną też drogi dojazdowe.

– To ważna inwestycja dla mieszkańców Grodziska, ale też okolicznych powiatów i samej Warszawy. Jestem przekonany, że nowo wybudowany 7,5 km odcinek drogi pozwoli na rozładowanie ruchu. Będziemy się starać aby mieszkańcy już pod koniec 2022 roku mogli korzystać z obwodnicy – podkreśla Piotr Kandyba, radny województwa mazowieckiego.

Planowany termin oddania inwestycji to koniec 2022 roku. Całkowity koszt inwestycji to 145,5 mln zł, z czego 116 mln zł to środki unijne w ramach RPO WM, przyznane przez samorząd województwa mazowieckiego.