#UE pomaga Dwa nowe ambulanse dla płockiego pogotowia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego otrzymała dwa nowe ambulanse. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczył ponad 1,2 mln zł. Zakup był możliwy dzięki unijnym funduszom na walkę z COVID-19. Dziś płockiemu pogotowiu karetki przekazał marszałek Adam Struzik.

Flota płockiego pogotowia wzbogaciła się o dwa specjalistyczne ambulanse sanitarne typu C marki Volkswagen Crafter. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, nowoczesne karetki to usprawnienie pracy ratowników medycznych i większa szansa na skuteczną pomoc pacjentom.

Transportów medycznych jest coraz więcej. Oprócz wyjazdów do pacjentów z różnymi schorzeniami, po wypadkach, ratownicy codziennie wyjeżdżają do pacjentów covidowych. Dlatego karetki muszą być w bardzo dobrym stanie technicznym, a aparatura w nich umieszczona – wysokiej jakości. Taki sprzęt staramy się zapewnić mazowieckim szpitalom i stacjom pogotowia ratunkowego

– dodaje marszałek.

Karetki są wyposażone w m.in. nosze z transporterem z uprzężą pediatryczną, defibrylator z możliwością dokonywania teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej, respirator z zestawem tlenowym, urządzenie do masażu klatki piersiowej. Zostaną przeznaczone do użytku przez zespoły ratownictwa medycznego stacjonujące w miejscu wyczekiwania przy ul. Armii Krajowej 62 w Płocku oraz w podstacji w Wyszogrodzie. Na zakup ambulansów samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 1,2 mln zł. Karetki zostały zakupione w dzięki realizowanemu przez samorząd województwa projektowi unijnemu na walkę z COVID-19. Wcześniej w ramach pierwszego etapu projektu do płockiej stacji pogotowia ratunkowego trafił ambulans oraz bus do przewozów osób zakażonych.

Tylko w latach 2019-2020 samorząd Mazowsza doposażył placówkę w 10 nowoczesnych ambulansów ze specjalistycznym sprzętem medycznym (nosze z transporterem, defibrylator, respirator, urządzenie do masażu klatki piersiowej) o łącznej wartości ponad 5,2 mln zł.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z tego 314,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.