TWK 2022: Ukraina, Białoruś, Watykan… Międzynarodowy wymiar TWK

Blisko dziesięciu wydawców z Ukrainy, Białorusi i Watykanu uświetni swoją obecnością tegoroczną edycję Targów Wydawców Katolickich.

„Mimo przedłużającej się tragedii wojny, która dotknęła Ukrainę udało się doprowadzić do obecności podczas targów kilku wydawnictw religijnych z tego kraju. Cieszę się niezmiernie, że polscy i ukraińscy czytelnicy będą mogli spotkać się w jednym miejscu i wzajemnie poznając swoją kulturę, koncentrując się na łączących nas więziach religijnych, kulturowych i społecznych” – komentuje ks. Roman Szpakowski sdb.
Mamy także zaszczyt ogłosić, że wszyscy odwiedzający Targi będą mogli zapoznać się także z ofertą kilku oficyn z Białorusi.

Tradycyjnie już podczas naszego Święta Dobrej Książki nie zabraknie stałego istotnego punktu programu towarzyszącego, w postaci prezentacji dorobku edytorskiego Libreria Editrice Vaticana. Coroczna obecność tej oficyny na targach stale przyciąga grono wiernych czytelników.

Wydawnictwa z Ukrainy
Rzymskokatolickie:
Wydawnictwo Świętego Pawła – Lwów (pauliści)
Klara Studio – Winnica (kapucyni)
Słowo miż nami – Charków – (marianie)
Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Kayros – Kijów (dominikanie)

Greckokatolickie:
Svichado – Lwów

Wydawnictwa z Białorusi
Wydawnictwo PROCRISTO
Wydawnictwo «PRO CHRISTO» Archidiecezji mińsko-mohylewskiej
Wydawnictwo Parafii Św. Szymona i Św. Heleny

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”