TWK 2022: Świat książki religijnej. Zaproszenie na szkolenie dla bibliotekarzy

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zaprasza bibliotekarzy z regionu Mazowsza do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „Świat książki religijnej – szkolenie dla bibliotekarzy”. Zajęcia odbędą się drugiego dnia XXVII Targów Wydawców Katolickich w piątek, 30 września w godz. 10 – 16 (Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum).

Bibliotekarze otrzymają dostęp do nowatorskiego kompendium wiedzy o współczesnej produkcji książki religijnej w Polsce. Maksymalna liczba uczestników może wynieść 15 osób.

Szkolenie będzie miało charakter modułowy i złożą się na nie cztery zasadniczych części:

1. „Przygody pełne dobrych wartości – książki religijne dla dzieci i młodzieży”
– Najbardziej popularne kategorie książki dziecięcej z oferty wydawców katolickich;
– Najpopularniejsze motywy i wątki literacko-religijne;
– Autorzy;
– Serie wydawnicze;
– Literatura formacyjna;
– Powieść młodzieżowa.

2. „Literatura duchowa i modlitewniki”:
– Kategorie modlitewników;
– Literatura duchowa;
– Biografie i publikacje wspomnieniowe.

3. „Jak rozmawiać o książce religijnej i promować czytelnictwo”
– Źródła informacji o ofercie wydawców religijnych;
– Jak promować książkę religijną.

4. „Książka historyczna – wyzwanie dla wydawców religijnych”
– Najpopularniejsza tematyka;
– Biografie, wspomnienia, leksykony.

Bieżąca produkcja książkowa wydawnictw religijnych, w tym przede wszystkim katolickich, od lat utrzymuje wysoką dynamikę rozwoju, zwłaszcza w zakresie liczby tytułów udostępnianych czytelnikom każdego roku. Według oficjalnych statystyk stanowi ona między 5 a 10 proc. krajowej produkcji wydawniczej. Cieszy się także szerokim zainteresowanie czytelniczej publiczności, zarówno w dużych aglomeracjach miejskich jak w mniejszych miejscowościach.

Pod względem dystrybucyjnym czołową rolę w rozpowszechnianiu wydawnictw religijnych odgrywa bezpośrednia sprzedaż realizowana przez wydawców (sprzedaż internetowa, sprzedaż podczas kiermaszy i targów książek, sprzedaż w parafiach). Istotną rolę w procesie promocji wydawnictw o tematyce religijnej pełnią także biblioteki publiczne.

Dlatego planowanie szkolenie ma za zadanie podnieść świadomość pracowników tych ośrodków wymiany idei i propagowania różnorodności kulturalnej na temat najważniejszych zjawisk i tematów podejmowanych przez wydawców religijnych. Jest to działanie bezpośrednio powiązane z jednym ze strategicznych celów programu „Partnerstwo dla książki” – uzyskaniem przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesieniem standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek.

Kontakt w sprawie udziału w szkoleniu: rzeczniktargow@swk.pl

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”