Szachy w mazowieckiej szkole

Marszałek Adam Struzik objął patronatem program „Szachy w mazowieckiej szkole”. W Płocku podczas konferencji inaugurującej projekt wspólnie z jego pomysłodawcami opowiadał o jego założeniach.

Najpierw jest pomysł…

Jest to ogólnopolska inicjatywa realizowana przez Polski Związek Szachowy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz samorządami lokalnymi. Polega na wprowadzeniu nauki gry w szachy jako części zajęci obowiązkowych dla z klas I–III. Program zakłada przeprowadzenie 72-godzinnego kursu dla nauczycieli szkół w wybranych miastach. Placówki te będą zostaną wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, tj. szachownicę demonstracyjną, 15 kompletów szachów, zestaw podręczników „Grajmy w szachy” oraz gotowe scenariusze lekcji i poradnik metodyczny dla nauczycieli. Na Mazowszu program ten koordynuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, któremu samorząd przekazał na ten cel 255 tys. zł. Inicjatywa obejmie 50 szkól w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie i Ostrołęce.

… później profity

O tym, że program przyniesie pożytek przekonywał marszałek Adam Struzik.

Szachy to fascynująca gra o wielowiekowej, bogatej historii i tradycji, a zarazem ceniona dyscyplina sportowa. Sprzyja ona wszechstronnemu rozwojowi umysłowemu człowieka, kształtuje u niego cechy, które są potrzebne nie tylko do zwycięstwa w rozgrywce, lecz także w codziennym życiu, pracy zawodowej czy nauce. Granie w szachy doskonale ćwiczy pamięć, rozwija spostrzegawczość oraz umiejętność samodzielnego, logicznego i strategicznego myślenia, cierpliwości, odpowiedzialności oraz dyscypliny. Ponadto zwiększa aktywność umysłową, kształtuje wyobraźnię przestrzenną, znakomicie wpływa na koncentrację i kreatywność. Mam nadzieję, że uczniowie biorący udział w projekcie odnajdą w tej królewskiej grze radość i satysfakcję – powiedział.

O korzyściach mówią również dane. Obecnie program realizuje 120 szkół na terenie Warszawy, a przeprowadzane badania pokazują, że dzieci uczące się gry w szachy osiągają zdecydowanie lepsze wyniki edukacyjne. Sami nauczyciele przyznają, że wprowadzenie gry do programu zajęć wyraźnie poprawia jakość edukacji w ich placówkach, a liczne korzyści w sferze umiejętności oraz kompetencji społecznych uczniów są nie do przecenienia.

Tekst za: Samorząd Województwa Mazowieckiego