Świątynia Opatrzności Bożej: Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi

Warszawa, Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie: 33 dniowe ćwiczenia duchowe w celu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (rozpoczęcie 28 kwietnia)

Rycerstwo Niepokalanej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 33 dniowych ćwiczeniach duchowych w celu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (każdy zaczyna we własnych domach w dniu 28 kwietnia).

Jednocześnie również serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rozpoczęciu zawierzenia, które odbędzie się 28 kwietnia (w czwartek) o 18:00 Mszą św., po niej 3 części modlitwy różańcowej oraz z adoracją Najświętszego Sakramentu i wieczorem uwielbienia z Maryją w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie – Warszawie, który prowadzić będzie ks. Krystian Strycharski.

Cały okres ćwiczeń duchowych wiąże się z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów jednej z poniższych książek (do wyboru).

  1. Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. L. M. Grignion de Montfort
  2. Oddanie 33. 33-dniowe rekolekcje oddanie życia Matce Bożej

UWAGA!

  • Książki do ćwiczeń duchowych wiążą się z osobistą modlitwą – każdy kupuje wybraną książkę we własnym zakresie.
  • Szczegółowe informacje będą zamieszczone również na stronie internetowej Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
  • Pytania można kierować na adres mailowy: niepokalana.wilanow@gmail.com

Ważne daty:

  • 28 kwietnia 2021r. (czwartek) samodzielnie we własnych domach rozpoczynamy ćwiczenia duchowe zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, które będą trwały 33 dni.

W tym dniu od godz. 18:00 serdecznie zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie na Mszę św. i 3 części modlitwy różańcowej oraz na adorację Najświętszego Sakramentu
i wieczór uwielbienia z Maryją, prowadzony przez ks. Krystiana Strycharskiego.

  • 31 maja 2021r. (wtorek) o godz. 19:30 w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nastąpi Uroczyste Zawierzenie w Sanktuarium Matki Bożej na Siekierkach.

Tego dnia jest również odpust zupełny dla Rycerzy Niepokalanej. 

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym Zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii Świętej tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

Reguła rekolekcji: Wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z wybraną książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji (trzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia duchowe). Wiąże się to z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki. Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 tygodniowe okresy, z których każdy trwa 7 dni. W pierwszym z nich poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty. Drugi okres jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa i Jego zbawczego dzieła. Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, do wzięcia udziału w Zawierzeniu Jezusowi przez ręce Maryi oraz rozpropagowania tych rekolekcji wśród swoich przyjaciół, znajomych i rodziny.