Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

W najbliższą niedzielę, 19 listopada 2023 obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. W tym dniu pamiętamy i modlimy się za tych, którzy stracili życie na drogach oraz tych wszystkich, którzy zostali domknięci tragedią wypadków, a więc bliskich i rodziny zmarłych oraz tych, którzy przeżyli wypadki i noszą duchowe i cielesne zranienia. Jest to także szczególna okazja, by okazać wdzięczność i życzliwość wobec wszystkich, którzy ratują życie na drogach.

Rokrocznie na drogach świata ginie ponad 1,4 mln osób, a wielokrotnie więcej odnosi rany. Wielu pozostaje na trwale osobami z niepełnosprawnością. Idąc za danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przeciętnie codziennie ginie blisko 4000 osób na drogach świata, ogromny procent wśród nich to ludzie młodzi.

W roku 2002 z okazji Dnia Pamięci św. Jan Paweł II powiedział: „Każdego roku, w tę niedzielę [red. Trzecią niedzielę listopada], jesteśmy zaproszeni do wspomnienia ofiar wypadków drogowych. Proszę Pana, aby przyjął w swej miłości wszystkich, którzy tragicznie zginęli w wypadkach drogowych, powierzam czułej miłości Naszej Matki wielu rannych, często trwale niepełnosprawnych, także ich rodziny i apeluje do wszystkich o okazanie im solidarności. Na koniec zachęcam kierowców, aby odtąd okazywali szacunek innym, poprzez ostrożną i odpowiedzialną jazdę”.

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska, które w 2006 roku zainicjowały obchody Dnia Pamięci w Polsce zapraszają co roku w trzecią niedzielę listopada do modlitwy w parafiach i miejscach kultu za zmarłych i rannych w wypadkach oraz do okazywania bliskości, współczucia i życzliwego wsparcia wobec osób dotkniętych wypadkami na drogach. Obchody tego Dnia są także przestrogą i apelem do wszystkich użytkowników drogi o odpowiedzialne i mądre korzystanie z pojazdów, aby chronić życie ludzkie. Ten dzień został wpisany do kalendarza duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski.

W obchody Dnia Pamięci włącza się również wiele instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Owocem obchodów Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych w Polsce jest powstanie jednego z niewielu w Europie i w świecie pomnika upamiętniającego ofiary wypadków w Zabawie k. Tarnowa, przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. Monument „Przejście” powstał w 2012 roku wraz z aleją pamięci z krzyżami i drzewami pamięci. To właśnie w Zabawie odbywają się co roku główne obchody Dnia Pamięci.

Do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych zaprosiło społeczność międzynarodową Zgromadzenie Ogólne ONZ 26 października 2005 r. Dzień ten, którego obchody zostały zainicjowane przez angielską organizację Road Peace w 1993 roku, ma przypominać o tragediach ofiar wypadków drogowych − nie tylko osób, które poniosły śmierć czy doznały obrażeń ciała, ale również ich rodzin i przestrzegać przed nierozważną jazdą.

Za: http://www.miva.pl/