Subregion żyrardowski – podsumowanie i plany na 2022 r.

Ponad 200 inwestycji lokalnych zostało zrealizowanych w subregionie żyrardowskim dzięki wsparciu samorządu województwa w wysokości ponad 31 mln zł. Wśród nich znalazły się zarówno duże projekty m.in. modernizacja bloku operacyjnego w Sochaczewie, rozbudowa szkoły podstawowej w gminie Wiskitki i przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów, jak również te mniejsze dotyczące doposażenia jednostek OSP, rozbudowy infrastruktury sportowej czy wparcia dla sołectw. Na tym nie koniec. Również w tym roku samorządy lokalne mogą ubiegać się o wsparcie na różnego rodzaju projekty i inicjatywy. W puli jest aż 230 mln zł. Władze regionu planują także remonty i modernizacje dróg wojewódzkich, na które w subregionie żyrardowskim przeznaczą 12,5 mln zł. 

Przed nami bardzo optymistyczny i ambitny budżet, w którym główny nacisk kładziemy na inwestycje i wsparcie samorządów lokalnych – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Zdajemy sobie sprawę jak wielkie są potrzeby w regionie, na które nie zawsze starcza środków w budżetach miejskich, gminnych czy powiatowych. Dlatego w tym roku po raz kolejny uruchomimy nasze programy wsparcia. Pierwszy z nich, adresowany do sołectw już ruszył i można ubiegać się o małe granty na rozwój tych najmniejszych wspólnot. W sumie tylko w tym roku na wsparcie samorządów lokalnych przeznaczymy blisko 230 mln zł. Oczywiście już dziś zachęcam wszystkich Państwa do przygotowywania i zgłaszania projektów w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, która ruszy już niedługo. 

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT (ponad 3,2 mld zł) i PIT (ponad 370 mln zł). Przyszłoroczne wydatki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł, z tej puli 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe w 2022 r. wyniesie blisko 884 mln zł. 

Jak zauważa wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Mirosław Adam Orliński budżet jest proinwestycyjny i prorozwojowy. – Dla mnie szczególnie ważny jest fakt, że po raz kolejny przeznaczymy środki na nasze autorskie programy wsparcia. W tym roku poszerzamy ich zakres także o ochronę klimatu, wsparcie rad młodzieżowych i seniorów. Te pieniądze są bardzo potrzebne, o czym przekonujemy się każdego roku, gdy wartość złożonych wniosków znacząco przekracza budżet, jakim dysponujemy. A efekty widać gołym okiem. Tylko w ubiegłym roku w subregionie żyrardowskim dzięki naszemu wsparciu zrealizowanych zostało 205 lokalnych inwestycji. 

205 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego w 2021 r.

Ponad 31 mln zł pozyskały w ubiegłym roku samorządy lokalne z subregionu żyrardowskiego na realizację 205 inwestycji. – Wśród nich mamy nową infrastrukturę sportową, doposażenie placówek medycznych, wyremontowane strażnice, nowe wozy strażackie, drogi, świetlice wiejskie czy oświetlenie uliczne – wylicza wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Marcin Podsędek. – Jednym słowem nasze programy wsparcia pomagają rozwijać się lokalnym samorządom. W ubiegłym roku na ich realizacje przeznaczyliśmy w sumie ponad 540 mln zł. W tym będzie to kolejnych 230 mln zł. 

Dzięki wsparciu samorządu województwa w ubiegłym roku zrealizowanych zostało 40 inwestycji w powiecie żyrardowskim, 64 w powiecie sochaczewskim oraz 101 w powiecie grójeckim. Największym powodzeniem cieszyły się granty dla sołectw – 96 zrealizowanych inwestycji, na doposażenie OSP i modernizację strażnic – 55 projektów oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowej – 13.

Plany na 2022 r.

 • 229 mln zł na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie samorządów lokalnych. W 2022 r. będzie to ponad 229 mln zł.

Największa pula środków, czyli ponad 142 mln zł zostanie przeznaczonych na instrument wsparcia zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawią się również nowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wsparcia młodzieżowych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia rad seniorów.

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 142 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 30 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza 9 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców 2 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic – 1 mln zł;
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów – 1 mln zł.

 

 • Największe inwestycje drogowe

Na modernizację i rozbudowy dróg wojewódzkich w subregionie żyrardowskim samorząd województwa przeznaczy w 2022 r. ponad 12,5 mln zł. – Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo użytkowników dróg, dlatego wzorem lat ubiegłych przeznaczamy kolejne środki m.in. na budowę sygnalizacji świetlnych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą kontynuować będziemy prace przy budowie mostu w Walerianach oraz remont drogi 719 od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w kierunku Walerian. Prosimy kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu – mówi dyrektor MZDW Grzegorz Obłękowski. 

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 25+710 do km 26+500 oraz w km 29+800 do km 33+850  gm. Błędów – 4,7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 705 od km 1+800 do km 3+100 na terenie gminy Brochów– 2,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 31+595 do km 31+895 i od km 42+300 do km 43+100 – 1,4 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika – 556 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);
 • remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 705 od km 17+285 do km 17+575 (od mostu nad Utratą do skrzyżowania z ul. Trojanowską) od km 19+905 do km 20+185 ul. Piłsudskiego (od ul. Licealnej  do ul. Głowackiego ) na terenie Sochaczewa – 529 tys. zł;
 • kontynuacja prac przy budowie mostu w Walerianach w ciągu drogi 719 – 1 mln zł;
 • kontynuacja prac remontowych na drodze 719 od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do m. Waleriany – 970 tys. zł;
 • bezpieczny pieszy i kierowca – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej – 470 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);
 • ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 – 320 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).

 • Trwa nabór do programu Mazowsze dla sołectw

Rozpoczął się nabór w kolejnej edycji programu wsparcia dla mazowieckich sołectw. Dzięki inicjatywie samorządu województwa „Mazowsze dla sołectw” każde sołectwo może uzyskać do 10 tys. zł wsparcia na realizację wybranej inwestycji. Projekty są zgłaszane przez gminy. Nabór trwa do 28 stycznia br.

Jedno sołectwo może otrzymać środki na maksymalnie jedną inwestycję. Gminy z mniej niż 25 sołectwami na swoim terenie mogą złożyć maksymalnie 5 wniosków, a te powyżej 53 sołectw mogą zgłosić nawet 20 wniosków.

 

POWIAT SOCHACZEWSKI

64 lokalne inwestycje ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Dzięki autorskim programom wsparcia w powiecie sochaczewskim zrealizowane zostały 64 inwestycje. To między innymi wsparcie z: 

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 7 inwestycji

 • budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno – poprawa warunków infrastruktury społecznej – 500 tys. zł;
 • rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej – 720 tys. zł;
 • przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów-Janów – 600 tys. zł;
 • budowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej – 359,7 tys. zł;
 • termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w gminie Nowa Sucha – 192 tys. zł;
 • urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin – przyjazne miejsca dla mieszkańców – 3,4 mln zł;
 • modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 4 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 3 inwestycje

 • modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich – 200 tys. zł;
 • modernizacja sali gimnastycznej w Rybnie – 179 tys. zł;
 • budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w gminie Brochów – 102,2 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 19 inwestycji

 • OSP Miszory – sprzęt specjalistyczny – 18 tys. zł;
 • OSP Brochów – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Iłów – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Giżyce – średni terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy – 100 tys. zł; 
 • OSP Brzozów Stary – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Kamionie – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Budy Stare – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Antoniew – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Erminów – sprzęt specjalistyczny 3,4 tys. zł;
 • OSP Rybno – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 5,6 tys. zł;
 • OSP Rybno – remont strażnicy – 15 tys. zł; 
 • OSP Mokas – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 5,2 tys. zł;
 • OSP Wyczółki – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 7 tys. zł;
 • OSP Mokas – średni samochód ratowniczo – gaśniczy – 100 tys. zł;
 • OSP Paprotnia – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 19,6 tys. zł;
 • OSP Mikołajew – sprzęt specjalistyczny – 3,9 tys. zł;
 • OSP Szymanów – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł; 
 • OSP Teresin – remont samochodu z podnośnikiem – 100 tys. zł;
 • OSP Wyczółki  – sprzęt specjalistyczny – 16 2 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE30 inwestycji

 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Andrzejów i Brochocin – 9,7 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famułki Brochowskie – 9,9 tys. zł;
 • modernizacja istniejącego terenu przy SP w Kapturach wraz z zakupem małej architektury – 10 tys. zł;
 • doposażenie OSP Ostrowce – 10 tys. zł;
 • remont OSP Załusków – 10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Brzozówek – 10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Arciechówek – Obory – 10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż fotowoltaicznych lamp ulicznych w sołectwie Miękiny-Uderz – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia w sołectwie Januszew – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka – 10 tys. zł;
 • wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Złota – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Nowy Szwarocin – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Stary Szwarocin – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwa Rybno – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Ludwików-Rybionek – 10 tys. zł;
 • budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Altanka – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Kuznocin – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozlazłów – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Feliksów – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielice – 10 tys. zł;
 • aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka – 9,7 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 4 inwestycje

 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sochaczew – 50 tys. zł;
 • inwentaryzacja indywidulanych źródeł ciepła na terenie miasta Sochaczew – 49,9 tys. zł;
 • kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brochów w 2021 roku – 27,9 tys. zł;
 • wykonanie nasadzeń drzew i roślin wieloletnich wokół stref aktywności przy szkołach podstawowych w Giżycach oraz Kapturach – 7 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – 1 inwestycja

 • budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby ROD NAD POTOKIEM w Sochaczewie – 10 tys. zł.