Stypendyści z Łódzkiego

800 najlepszych uczniów szkół zawodowych z województwa łódzkiego otrzyma stypendia w ramach projektu „Liga Zawodowców”. Samorząd Województwa Łódzkiego przy wsparciu funduszy unijnych przeznaczył na ten cel 3 mln 128 tys. zł.  Dziś (3 marca) w Piotrkowie Trybunalskim dziewiątce z najlepszych stypendystów gratulował wicemarszałek Zbigniew Ziemba

O stypendia mogli aplikować uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 4,75. Wszyscy dostaną po 3 tysiące złotych. To pieniądze na sprzęt potrzebny do nauki, książki, warsztaty.

Wicemarszałek Zbigniew Ziemba wręczył listy gratulacyjne dziewięciorgu uczniom z powiatu piotrkowskiego. Byli reprezentanci Technikum Budowy Maszyn, Technikum Ekonomiczno-Handlowego, Technikum Kształtowania Środowiska oraz szkół branżowych nr 1 i 5. Są to przyszli informatycy, geodeci, fotografowie i graficy.

Najlepszy z nich średnią ocen z przedmiotów zawodowych miał 6, a ze wszystkich przedmiotów – 5,43.

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. IV edycja” jest realizowany przez samorząd województwa łódzkiego jako część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Zdjęcia: Sebastian Sołtyszewski

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego