Spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce

15 maja 2024 r. odbyło się w siedzibie KEP kolejne spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce. O. dr Piotr Żurkiewicz OFM Conv. (Prowincja Warszawa) został wybrany nowy przewodniczącym KPF. Wstępnie zostały omówione sprawy organizacyjne spotkania jubileuszowego dla wszystkich gałęzi zakonu z racji Jubileuszu 800 lecia stygmatyzacji św. Franciszka, które odbędą się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prowincjałowie zapoznali się także z aktualnymi zmianami w Instytucie Studiów Franciszkańskich w Krakowie.

Za:
https://www.zyciezakonne.pl/
https://franciszkanie.net/