Słowo o słowie

Krótka audycja, popularyzująca wiedzę o języku polskim. W programie prof. Jerzy Bralczyk odpowiada na pytania słuchaczy. Audycja utrzymana jest w konwencji krótkiego eseju, w którym autor z właściwą sobie swadą i humorem przedstawia ciekawostki naszego ojczystego języka.

Słuchaj: codziennie o godz. 7.40 i 14.40.