Sieradz: Koncert „Święty Jan Paweł II Papież Wolności”

Koncert „Święty Jan Paweł II Papież Wolności”

24 września 2023 roku o godzinie 18.00 w Centrum Kultury w Sieradzu odbędzie się Koncert pt. „Święty Jan Paweł II-Papież Wolności”. Bezpłatne wejściówki na koncert są do odbioru w kasie Centrum Kultury w Sieradzu.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Powiatu Sieradzkiego oraz Prezydenta Miasta Sieradz. Organizatorem tego koncertu jest Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Syjon.

Celem organizacji koncertu jest podkreślenie niebagatelnej roli jaką w procesie pokojowego oswobodzenia Polski odegrał Święty Jan Paweł II, który w okresie swojego pontyfikatu kładł duży nacisk na wartości takie jak: wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Poprzez organizację koncertu, organizatorzy pragną promować wartości bliskie Ojcu Świętemu, a także chcą podtrzymywać tradycje śpiewania pieśni, które w czasie pielgrzymek Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny były śpiewane przez Polaków i Papieża.

Podczas koncertu wystąpią artyści Zespołu Syjon oraz Henryk Czich, współzałożyciel i wokalista zespołu UNIVERSE.

Koncert pt. „Święty Jan Paweł II- Papież Wolności”, który odbędzie się w Centrum Kultury w Sieradzu to jeden z cyklu dziewięciu koncertów poświęconych Ojcu Świętemu, które Stowarzyszenie zorganizuje na przełomie września i października 2023 roku. Dostęp do wydarzenia min. dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych będzie bezpłatny. Bezpłatne wejściówki na koncert są do odbioru w kasie Centrum Kultury w Sieradzu.

Serdecznie zapraszamy!