Sieradz i Zduńska Wola: Ruszają wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich

Samorząd województwa łódzkiego inwestuje w drogi. I to rekordowe środki! Właśnie podpisane zostały umowy na dwie kolejne, potężne inwestycje na drogach wojewódzkich – w Sieradzu i Zduńskiej Woli.

Pierwsza z nich to rozbudowa ul. Uniejowskiej w Sieradzu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 479. To drugi etap zadania, rozpoczętego w 2019 r. Prace będą prowadzone na odcinku 1,5 km, ich wartość to prawie 21 mln zł.

Kolejny etap inwestycji rozpoczyna się od wiaduktu kolejowego, niefortunnie usytuowanego, bo po skosie drogi. Ulica zostanie przebudowana aż do drogi krajowej nr 83. Zakres jest naprawdę potężny: rozbiórka i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych; rozbudowa skrzyżowań; rozbudowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Składowa); przebudowa dróg gminnych – ul. Karola Józefiaka i ul. Torowa; budowa chodników, ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego; budowa zatok autobusowych i postojowych; budowa kanalizacji deszczowej; budowa oświetlenia drogowego; przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych i teletechnicznych; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Ze strategicznego punktu widzenia to inwestycja ważna również dla samego Sieradza. Jej realizacja spowoduje, że ciężki transport już nie będzie musiał kierować się do centrum.

16 maja zawarta została umowa z wykonawcą. Teraz do akcji wkraczają drogowcy. Termin realizacji robót to 16 miesięcy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę (I etap) to druga z rozpoczynających się właśnie inwestycji. Jej wartość to ponad 22,6 mln zł. Prace będą prowadzone na ponad kilometrowym odcinku. Podobnie jak w przypadku Sieradza, także w przypadku Zduńskiej Woli zakres robót jest ogromny, to: rozbudowa skrzyżowań i drogi powiatowej – ul. Getta Żydowskiego (tam powstanie rondo); budowa ekranów akustycznych, chodników, ścieżek rowerowych; przebudowa zjazdów; rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka i budowa wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem rowu; rozbiórka, budowa i przebudowa oświetlenia drogowego; rozbiórka i przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej; przebudowa sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej; budowa kanału technologicznego.

Umowa z wykonawcą została dziś podpisana (22 maja).

Wszystkie etapy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 482 to inwestycja warta grubo ponad 100 mln zł i prowadzona w sumie przez całe miasto – od wylotu w kierunku Sieradza do wiaduktu w Karsznicach. Na tym odcinku powstanie 6 nowych rond, 2 już istnieją.

– To, że nakłady na infrastrukturę drogową są obecnie rekordowe to nie tylko słowa – zapewnia marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. – Dzięki środkom z budżetu województwa, a także pomocy rządowej z różnych programów nie tylko powstają nowe odcinki dróg (obwodnice), ale gruntownie modernizowane są drogi wojewódzkie. Właśnie ruszają kolejne, niezwykle ważne inwestycje – w Sieradzu i Zduńskiej Woli. Tylko w ciągu 2 lat zmodernizowanych zostanie w Łódzkiem ponad 180 km dróg. Tak radykalny wzrost to wydarzenie bez precedensu w ostatnim dziesięcioleciu.

(fot. Tomasz Grala)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego