Siedleckie Centrum Onkologii już działa

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. wzbogacił się o nowoczesny, pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny. Siedleckie Centrum Onkologii (SCO), bo o nim mowa, rozpoczęło właśnie swoją działalność. Przyjazne wnętrza, wysoko wyspecjalizowana kadra oraz najnowszej generacji sprzęt medyczny zapewnią mieszkańcom Mazowsza szybką diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych na bardzo wysokim poziomie. To jedyny tego typu ośrodek w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Inwestycja o wartości ponad 112 mln zł powstała dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa mazowieckiego oraz środkom unijnym.

To niezwykle istotna, zwłaszcza dla mieszkańców subregionu siedlecko-ostrołęckiego, inwestycja. Tym bardziej, że w całym kraju wciąż brakuje tego typu placówek, a potrzeby są ogromne. Cieszę się, że udało nam się stworzyć nowoczesne, profesjonalne i przyjazne pacjentom miejsce, w którym mogą liczyć na fachową pomoc – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Podstawą działalności Siedleckiego Centrum Onkologii będzie oczywiście diagnostyka i nowoczesne leczenie nowotworów kojarzące chemioterapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną i terapie izotopowe. Co ważne jej uzupełnieniem będzie profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, działania prozdrowotne o charakterze oświatowym i organizacja opieki onkologicznej w całym regionie. Ponadto, aby zapewnić w placówce najwyższą jakość leczenia, podpisano oficjalne porozumienie z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Umowa o współpracy przewiduje wieloletnie wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy, szkolenia personelu medycznego i udział w badaniach naukowych.

Siedleckie Centrum Onkologii tworzą cztery oddziały szpitalne wyposażone w 21 łóżek każdy, przeznaczone do leczenia chorych w trybie stacjonarnym, kilkanaście stanowisk do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, duża przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi oraz zakłady radioterapii i medycyny nuklearnej. Nowoczesną i szybką diagnostykę zapewnią najnowszej generacji: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), ultrasonografy, mammografy oraz diagnostyka izotopowa.

Budynek ma cztery poziomy użytkowe o łącznej powierzchni ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych. Powstałe na tej bazie oddziały szpitalne chirurgii onkologicznej, chemioterapii i radioterapii zajmują dwie górne kondygnacje, zaś na parterze ulokowana jest część ambulatoryjna z poradniami specjalistycznymi. Przyziemie przeznaczono dla pracowni diagnostycznych i aparatów do napromieniania (akceleratory i aparaty do brachyterapii). Nowy obiekt połączono podziemnym tunelem z głównym zespołem budynków szpitala. Istotne wzmocnienie możliwości diagnostyczno-terapeutycznych SCO zapewniają istniejące od lat pracownie i oddziały Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. W rezultacie, tak wielka z punktu widzenia zdrowotnego inwestycja powoduje, że szpital jako całość jest przygotowany do kompleksowej diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów, przede wszystkim przewodu pokarmowego (żołądka, jelita grubego, odbytnicy i odbytu, trzustki, wątroby), piersi, płuc, nowotworów głowy i szyi oraz układu moczowo-płciowego u kobiet i mężczyzn na każdym etapie ich rozwoju.

– Okazuje się, że coraz więcej osób choruje na nowotwory i ta liczba jest z roku na rok coraz większa. Dlatego tworzenie ośrodków takich jak Siedleckie Centrum Onkologii jest niezwykle istotne i bardzo potrzebne – dodaje wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Przy okazji otwarcia Siedleckiego Centrum Onkologii zorganizowany został cykl wykładów i seminariów o tematyce onkologicznej skierowanych do mieszkańców pod nazwą „Siedlecka Jesień Onkologiczna”. W cyklicznych spotkaniach o charakterze edukacyjnym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszego regionu.

Koszt całej inwestycji to ponad 112 mln zł. Finansowanie budowy odbywało się dwutorowo. Budowa, której koszt wyniósł ok. 56 mln zł – finansowana była z kredytu inwestycyjnego ze wsparciem z budżetu województwa mazowieckiego. Natomiast kwota potrzebna na wyposażenie została pozyskana ze środków unijnych oraz budżetu województwa mazowieckiego (wartość projektu ok. 55 mln zł, z czego 41, 5 mln zł to dofinansowanie z UE, a ponad 13 mln zł stanowią środki samorządu samorządu Mazowsza). Dzięki staraniom samorządu województwa, budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii została ujęta w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego