Sejmik Senioralny na Mazowszu

Integracja międzypokoleniowa, edukacja i aktywizacja osób starszych, profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, współpraca środowiska seniorów z samorządami, a także podsumowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ubiegłym roku — to główne tematy drugiego Sejmiku Senioralnego. W spotkaniu organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego wzięli udział marszałek Adam Struzik i członek zarządu województwa Elżbieta Lanc, a także delegaci wyznaczeni przez różne środowiska seniorów — przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku z Mazowsza i gminnych rad seniorów.

Co piąty mieszkaniec Mazowsza jest seniorem (65+), a według prognoz, w perspektywie kolejnych 20 lat, ludzi w starszym wieku będzie przybywało. Odpowiedzią na zmiany demograficzne musi być ukierunkowana polityka społeczna.

— Takie spotkania stwarzają z jednej strony możliwość zaprezentowania inicjatyw podejmowanych przez seniorów, z drugiej pozwalają na diagnozę i rozmowę o tym, z jakimi problemami się borykają, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują. Ten rok jest też szczególnie ważny, gdyż po raz pierwszy uruchomiliśmy konkursy dedykowane seniorom ze środków samorządu województwa, w tym na zadania dotyczące reintegracji społecznej osób wykluczonych (nabór już został zakończony), a także integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień – nabór trwa do 19 kwietnia — podkreśla marszałek Adam Struzik.

Osoby starsze, często ze względu na stan zdrowia czy sytuację rodzinną, wymagają kompleksowej opieki i pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów. Część z nich potrzebuje także aktywizacji — miejsc i organizacji, w których mogliby rozwijać swoje zainteresowania, a także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Seniorzy chętnie bowiem korzystają z przygotowywanych dla nich zajęć. Swój czas poświęcają np. na naukę obsługi komputera, rękodzielnictwo, warsztaty językowe czy wycieczki krajoznawcze.

— Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, a jednocześnie coraz bardziej świadomym, coraz częściej zwracającym uwagę na swoje zdrowie. Przybywa więc aktywnych seniorów, którzy po zakończeniu pracy zawodowej nadal mają mnóstwo energii i chcą realizować swoje pasje np. poprzez udział w zajęciach oferowanych przez uniwersytety trzeciego wieku, a na Mazowszu mamy ich już ponad 100 — dodaje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania seniorzy mieli okazję zaprezentować swoje aktywności, a także zapoznać się z propozycjami nowych kampanii i programów, których zarys to efekt licznych rozmów z osobami starszymi.

— Inicjatywy, takie jak dzisiejszy Sejmik Senioralny, dają szansę na integrację międzypokoleniową, a także wymianę spostrzeżeń, doświadczeń czy pomysłów. A seniorzy z Mazowsza to bardzo aktywna grupa. Działają w wielu organizacjach, uniwersytetach trzeciego wieku, porozumieniach czy lokalnych kołach, co daje im mnóstwo radości i satysfakcji — zaznacza Barbara Kucharska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej.

Seniorzy z Mazowsza informacje o rzeczach ważnych dla nich mogą znaleźć na stronie: seniorzy.mcps.com.pl

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego