Sejmik Mazowsza przeznaczy blisko 570 mln zł na inwestycje w Warszawie

Prawie 570 mln zł na inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach, blisko 1 mld zł dla samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym na programy wsparcia – tak przedstawia się budżet województwa na 2024 r. W planach są m.in. przebudowa pomieszczeń dla oddziału kardiologii w szpitalu bródnowskim, modernizacja głównego budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie czy przebudowa Arsenału Warszawskiego. Wiele inwestycji zaplanowano również na drogach wojewódzkich.

Na inwestycje w Warszawie oraz subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim władze regionu przeznaczą blisko 570 mln zł. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, tegoroczny budżet jest bardzo proinwestycyjny. – Jak co roku najwięcej środków zaplanowaliśmy na inwestycje drogowe. W sumie to ponad 355 mln zł na inwestycje i remonty na drogach w subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim. Będziemy również modernizować nasze szpitale wojewódzkie. Inwestycje zaplanowano m.in. w szpitalu bródnowskim, w Konstancinie-Jeziornie, szpitalu międzyleskim czy placówce w Pruszkowie. Nie zapominamy o instytucjach kultury. Duże zmiany czekają muzeum archeologiczne. Prace modernizacyjne są prowadzone już w skrzydle północnym i wschodnim Arsenału Warszawskiego, przygotujemy także dokumentację na przebudowę skrzydeł zachodniego i południowego.

Ogromne środki finansowe, jakie sejmik Mazowsza przeznaczył w tym roku na inwestycje w Warszawie i powiatach okołowarszawskich, będą miały przełożenie przede wszystkim na bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich i poprawę jakości usług medycznych udzielanych przez nasze szpitale. Oprócz tego gminy, powiaty i dzielnice m.st. Warszawy będą mogły skorzystać z bogatej oferty programów wsparcia. To będzie rok dużych inwestycji – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

Ponad 342 mln zł na drogi

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 245 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejnych 97 mln zł – remonty dróg w regionach warszawskim zachodnim i warszawskim wschodnim. – W tym roku na drogach wojewódzkich w obszarze okołowarszawskim zaplanowaliśmy wiele prac. Będą to m.in. roboty drogowe na 10-kilometrowym odcinku drogi 634 od Wołomina do Zielonki. Jest to ogromna inwestycja za ponad 247 mln zł. Rozbudowy doczekała się również droga 721 od Piaseczna do Konstancina. Koszt tej inwestycji to 84 mln zł. W Pruszkowie będziemy kontynuować prace przy rozbudowie dwóch skrzyżowań. Wiele będzie się działo również w Brwinowie – kontynuujemy prace na ul. Biskupińskiej oraz rozpoczniemy przebudowę dwóch skrzyżowań w ciągu drogi 719– podkreśla Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek od km 26+831 do km 31+970 – 57 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie – 33,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 – 31,7 mln zł;
 • budowa dwóch obiektów inżynierskich w Otwocku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 – 17,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków – 13,9 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie – 10,4 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików (gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński) – 10 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie Wołomina – 9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 – al. Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 – 8,7 mln zł;
 • przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580, powiat warszawski zachodni – 6,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn – 4,5 mln zł;
 • rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz – 4,5 mln zł;
 • rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów – skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 – 4,3 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w miejscowości Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt – 4,2 mln zł;
 • budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 (dokumentacja) – 4 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa – przebudowa odcinka Nowy Dwór Mazowiecki (droga krajowa nr 85) – Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (dokumentacja) – 3 mln zł;
 • droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego – 2,5 mln zł;
 • budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokumentacja) – 2,3 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn – 2,2 mln zł;
 • rozbudowa DW 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274, powiat pruszkowski – 2 mln zł;
 • budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” (dokumentacja projektowa) – 1,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) – 1,4 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w miejscowości Roszczep – 1,2 mln zł.

Planowane remonty:

 • remont drogi wojewódzkiej nr 632 od km 34+190 do 37+650, powiat nowodworski – 13,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 8+500 w miejscowości Pogorzel do km 12+933 w miejscowości Osieck, gmina Osieck, powiat otwocki – 13 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 14+118 (15+213) do km 18+755, powiat pruszkowski – 10 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 718 od km 10+680 do km 11+690 (z wyłączeniem obiektu inżynierskiego), powiat pruszkowski – 7,7 mln zł;
 • remont drogi woj. nr 632 od km 34+190 do 37+650, powiat nowodworski – 6,9 mln zł;
 • remont drogi woj. nr 636 od km 13+620 do 16+560, powiat wołomiński – 5,7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 720 od km 15+300 do km  19+097,94, powiat pruszkowski – 5,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km 14+470 w miejscowości Konstancin-Jeziorna do km 16+830 w miejscowości Słomczyn, powiat piaseczyński – 5,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 680 na odcinku od km 1+470 do km 2+824 w miejscowości Ostrówek, gmina Karczew, powiat otwocki – 4,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 633 od km 14+200 do 15+690, powiat legionowski – 4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 25+910 do km 27+360 długości 1,450 km w miejscowości Latowicz, powiat miński – 3,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 634 od km 50+050 do 51+385, powiat legionowski – 2,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+230 do 35+556, powiat wołomiński – 2,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 632 od km 46+250 do 47+500, powiat legionowski – 2,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 1+600 m. Gliniak do km 2+790 m. Huta Mińska na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, powiat miński – 2,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od km 5+469 do km 6+619 od miejscowości Kawęczyn do miejscowości Dębówka, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński – 2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 77+500 do km 78+800, powiat nowodworski – 1,8 mln zł;
 • remont drogi woj. nr 632 od km 65+407 do 65+765 oraz od km 66+080 do 66+686, powiat legionowski – 1,7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 778 na odcinku od km 0+000 do km 0+565 w miejscowości Tarczyn, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński – 1,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 718 od km 10+680 do km 11+690 ( z wyłączeniem obiektu inżynierskiego), powiat pruszkowski – 1 mln zł.

233 mln zł na inwestycje w warszawskich i podwarszawskich placówkach medycznych

Na tegoroczne inwestycje w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 64,7 mln zł. Przebudowa i modernizacja budynku głównego centrum przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie pochłonie w tym roku 18,4 mln zł, a łączna wartość realizacji inwestycji to ponad 23,8 mln zł. Kolejne 21,6 mln zł samorząd województwa przeznaczył na przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie.

Mazowiecki Szpital Bródnowski otrzyma w tym roku z budżetu województwa mazowieckiego ponad 47,6 mln zł na inwestycje. Będą to m.in. przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, na co zaplanowano łącznie ponad 31,8 mln zł. Jak podkreśla Teresa Bogiel, prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, będzie to największa inwestycja w placówce. – Pacjenci kardiologiczni i internistyczni to bardzo ważna i duża grupa w szpitalu bródnowskim, stąd decyzja, aby kolejny remont oraz zakup wyposażenia dotyczył oddziału, który opiekuje się tymi osobami. Znacząca część środków na 2024 rok będzie zainwestowana w Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego. Sam nowoczesny sprzęt to 16 milionów złotych. Pracujemy intensywnie, aby już od listopada tego roku nowy oddział służył pacjentom.

Szpital przeprowadzi również informatyzację (9 mln zł), modernizację instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej (6,7 mln zł) oraz zakupi aparaturę medyczną (ponad 1,4 mln zł). Zaplanowano również budowę i przebudowę budynków H i D. Tylko w tym roku samorząd województwa przeznaczy na ten cel ponad 2 mln zł. W sumie do 2029 r. samorząd województwa mazowieckiego zaplanował na tę inwestycję ponad 417 mln zł. Szpital będzie ponownie starał się o uzyskanie oceny celowości inwestycji.

Na tegoroczne inwestycje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie samorząd województwa zarezerwował ponad 26,5 mln zł. Budowa nowego obiektu szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją to największa inwestycja, na którą w tym roku samorząd województwa przeznaczył ponad 25 mln zł. W sumie samorząd Mazowsza zarezerwował na nią ponad 204 mln zł. Szpital zakupi także sprzęt na dwa bloki operacyjne. Myjnia-dezynfektor trafi na blok operacyjny urazowo-ortopedyczny, a kolumna laparoskopowa – na blok operacyjny ogólny. Na oba zakupy samorząd województwa przeznaczył ponad 1,3 mln zł. Szpital będzie ponownie starał się o uzyskanie oceny celowości inwestycji.

Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym otrzyma w tym roku ponad 25,9 mln zł na adaptację przyziemia pawilonu A, B, C w związku z utworzeniem izby przyjęć i budową nowego podjazdu. Łącznie samorząd województwa mazowieckiego zaplanował na realizację tej inwestycji ponad 32,1 mln zł.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu otrzyma w tym roku z budżetu województwa mazowieckiego ponad 22,4 mln zł na inwestycje. Największą z nich będzie budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, na którą tylko w tym roku samorząd województwa przeznaczył 20 mln zł. W sumie na inwestycję samorząd województwa zarezerwował przeszło 188 mln zł. Nowy budynek będzie miał około 12 257 m2 powierzchni. Został zaprojektowany wokół trzech wewnętrznych patiów, które doświetlają jego wnętrze naturalnym światłem. Nowe przestrzenie zyskają oddział psychiatryczny dla dzieci i szkoła przyszpitalna. Oddzielne skrzydło zostanie przeznaczone dla niemowląt i ich rodziców. Przebudowę przejdzie również izba przyjęć.

Ponad 22 mln zł samorząd województwa przeznaczy na tegoroczne inwestycje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Największą inwestycją będzie poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala, na którą zarezerwowano ponad 18,5 mln zł w budżecie województwa. Łączne dofinansowanie realizacji zadania ze środków samorządu województwa wynosi ponad 50,5 mln zł. Szpital zakupi także tomograf komputerowy i przeprowadzi adaptację pomieszczeń (blisko 3 mln zł).

Ponad 9,9 mln zł z budżetu województwa na tegoroczne inwestycje otrzyma Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie. Na przebudowę pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny w tym roku zarezerwowano ponad 9,7 mln zł. W sumie w samorząd województwa do 2026 r. zaplanował na ten cel ponad 38,5 mln zł.

Blisko 8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku na przebudowę skrzydła zachodniego i centralnego pawilonu głównego przy ul. Reymonta 83/91 oraz historyczny park oddechowy. Na pierwszą inwestycję zaplanowano w tym roku ponad 6,9 mln zł. Łączna wartość dofinansowania inwestycji ze środków samorządu województwa wynosi ponad 12,2 mln zł. Historyczny park oddechowy to projekt, który będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Jego koszt to 1 mln zł.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie otrzyma w tym roku ponad 3,4 mln zł z budżetu województwa na termomodernizację budynków szpitala przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 w Warszawie. W sumie samorząd województwa zaplanował na realizację tej inwestycji ponad 4,5 mln zł.

39 mln zł dla instytucji kultury

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zrealizuje w tym roku inwestycje dzięki 13,7 mln zł wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 13 mln zł pochłoną w tym roku modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego, a także przygotowanie dokumentacji modernizacji skrzydeł południowego i zachodniego. Dzięki przebudowie północnego i wschodniego skrzydła Arsenału Warszawskiego muzeum zyska nowe powierzchnie wystawiennicze. Do wschodniego skrzydła przeniesie się muzealna biblioteka wraz z czytelnią. Muzeum wzbogaci się także o nowe sale dydaktyczne, które powstaną na parterze skrzydła północnego. W gmachu zainstalowano windę, a klatki schodowe dostosowano do obowiązujących przepisów. W ramach przebudowy udało się także odnowić cenne portale i drzwi. Na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni będą podejmować decyzję o przyznaniu dodatkowych środków dla muzeum. Jeśli radni wyrażą zgodę, placówka otrzyma 11 mln zł na zorganizowanie wystawy stałej w wyremontowanych pomieszczeniach arsenału. Łączna wartość dofinansowania modernizacji skrzydeł północnego i wschodniego ze środków samorządu województwa wynosi blisko 450 mln zł.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie otrzyma w tym roku z budżetu województwa mazowieckiego ponad 11 mln zł na inwestycje. Największą z nich będzie rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie, na którą samorząd województwa zarezerwował łącznie ponad 23,3 mln zł, z czego w tym roku ponad 10,8 mln zł.

Ponad 5,9 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma w tym roku na inwestycje Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. To środki m.in. na trzeci etap modernizacji bursy (ponad 3,4 mln zł) oraz zakup samochodów na realizację potrzeb statutowych (1 mln zł). Zespół zrealizuje także projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zatytułowany „Zielone Mazowsze” (999 tys. zł).

2,3 mln zł na tegoroczne inwestycje otrzyma Muzeum Niepodległości w Warszawie. Placówka zakupi m.in. wyposażenie i wykona wystawy stałe w swoim nowym oddziale w Radzyminie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na tę inwestycję współfinansowaną z gminą Radzymin w budżecie województwa zarezerwowano w tym roku ponad 1,9 mln zł.

Ponad 1,8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafi w tym roku do Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Teatr zrealizuje m.in. projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – „Muzyczne dźwięki teatru” (1 mln zł).

Ponad 2 mln zł na linię kolejową do lotniska w Modlinie

W budżecie województwa mazowieckiego zostały zarezerwowane środki na budowę linii kolejowej do lotniska w Modlinie – łącznie ponad 32 mln zł, z czego w tym roku 2 mln zł. W ubiegłym roku PKP PLK wybrały projektanta tej linii oraz stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin. Realizatorem inwestycji będzie PKP PLK, a samorząd województwa pokryje koszty m.in. etapu projektowego inwestycji – opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i wykupu gruntów. Sfinansuje również etap realizacyjny w przypadku braku środków z UE. Przewiduje się, że prace budowlane, które zaplanowano na pięć lat zostaną sfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Projekt będzie obejmował budowę nowej, dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do stacji Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin. Jej długość to ok. 5,8 km. Planowana jest także budowa naziemnej stacji kolejowej MPL Warszawa Modlin w okolicach istniejącego ronda. Wariant zakłada wykonanie dwóch torów stacyjnych z peronem o długość 200 m. Konieczna będzie również rozbudowa istniejącej stacji kolejowej Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 m. W ramach prac przewidziano też budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 62 nad nową linią kolejową, budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2413W i wiaduktu drogowego w ciągu drogi do obsługi lotniska.

Miliard złotych na programy wsparcia

Na programy wsparcia w 2024 r. sejmik przeznaczył ponad 1 mld zł. Największa pula środków, 667 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pojawi się też nowy program – „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”, a program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” zostanie rozszerzony także o profilaktykę zdrowia mężczyzn i będzie nosił nazwę „Mazowsze dla zdrowia”. W sumie to 22 programy i zadania:

 • „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 667 mln zł;
 • „Mazowsze dla sportu” – 65,6 mln zł;
 • „Mazowsze dla straży pożarnych” – 30,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla klimatu” – 20,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla zabytków” – 13,8 mln zł;
 • „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 25,4 mln zł;
 • „Mazowsze dla melioracji” – 12 mln zł;
 • „Mazowsze dla sołectw” – 20,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla czystego powietrza” – 10,3 mln zł;
 • „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” – 5,5 mln zł;
 • „Mazowsze dla czystego ciepła” – 5 mln zł;
 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 35 mln zł;
 • Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 8 mln zł;
 • „Mazowsze dla zwierząt” – 3 mln zł;
 • „Mazowsze dla zdrowia” – 4 mln zł;
 • „Mazowsze dla miejsc pamięci” – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
 • „Mazowsze dla działkowców” – 1,7 mln zł;
 • „Mazowsze dla seniorów” – 2,6 mln zł;
 • „Mazowsze dla młodzieży” – 1,4 mln zł;
 • Program wsparcia Domów Opieki Medycznej – 16,3 mln zł;
 • „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 2 mln zł.

55 mln zł w 2024 r. władze województwa przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego