Samorząd Mazowsza przeznacza 10 mln zł na nowoczesne pracownie przedmiotowe

Modernizacja pracowni szkolnych, zakup sprzętu dydaktycznego czy oprogramowania i nowoczesnych technologii – to tylko niektóre zadania, które dzięki dofinansowanie będą mogły w swoich szkołach zrealizować samorządy lokalne.  Ruszył Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych. Nabór potrwa do 15 kwietnia br.

– To nasz pomysł na wsparcie edukacji dzieci i młodzieży na Mazowszu. Zdajemy sobie sprawę, że poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii w dzisiejszych czasach to kluczowe umiejętności. Chcemy więc zapewnić naukę na najwyższym poziomie i zapewnić szkołom niezbędne narzędzia podkreślił marszałek Adam Struzik.

W ramach programu samorządy lokalne mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację lub utworzenie nowych szkolnych pracowni przedmiotowych w tym m.in. informatycznych, językowych, biologicznych, chemicznych, geograficznych, przyrodniczych, fizycznych oraz przedmiotów zawodowych. Katalog nie ma jednak charakteru zamkniętego, a program dopuszcza również możliwość dofinansowania innego rodzaju pracowni o charakterze uniwersalnym i przewidzianym do nauki kilku przedmiotów.

Każda dofinansowana z programu pracownia musi być wyposażona w przynajmniej jedno z urządzeń: stanowiska komputerowe, tablicę multimedialną, monitor interaktywny czy tablicę dotykową wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo pracownie mogę też być wyposażone w tablety czy laptopy dla uczniów i sprzęt mobilny dla nauczycieli, który będzie umożliwiał prowadzenie lekcji w terenie.

Dofinansowanie zadania może wynieść do 70 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 70 tys. zł. Nabór potrwa do 15 kwietnia br.

Wnioski można składać w formie papierowej, osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych urzędu oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: https://www.mazovia.pl/

  

 

Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl