Rycestwo Niepokalanej: Nowy Doradca Młodzieży

Na posiedzeniu Zarządu Narodowego Rycerstwa Niepokalanej VII kadencji, został wybrany w miejsce o. Grzegorza M. Owsianko nowy doradca do spraw młodzieży Krystian Radamski (25 lat) ze studenckiej Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej z Krakowa.

Zarząd Narodowy MI zauważył dobrą działalność Krystiana na rzecz rycerstwa przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Atutem nowego doradcy jest umiejętność łączenia spotkań dwóch pokoleń członków MI młodzieży i starszych. Krystian w minionym roku był odpowiedzialny z ramienia Polski za organizację Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie i Fatimie dla młodzieży Rycerstwa Niepokalanej.

Szczególnym zadaniem nowego doradcy w Zarządzie Narodowym MI będzie koordynowanie już powstałych wspólnot młodzieżowych MI w Polsce, w sposób szczególny troska o to, aby takie wspólnoty młodych w naszej Ojczyźnie systematycznie powstawały.

Spotkania wspólnoty po studenckiej Rycerstwa Niepokalanej, której liderem jest Krystian Radamski i Patrycja Lelakowska rozpoczynają się w każdy poniedziałek Eucharystią o godz. 19.00 w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, po niej spotkanie formacyjne w sali.

Życzymy nowemu doradcy do spraw młodzieży MI w Polsce opieki Niepokalanej, słuchania natchnień Ducha Świętego oraz kontynuacji charyzmatu św. Maksymiliana.

Arkadiusz Bąk OFMConv