„Rycerz Niepokalanej” z Nagrodą Małego Feniksa 2022

O. Jan Krzysztof Oniszczuk, dyrektor Wydawnictwa OO. Franciszkanów w Niepokalanowie odebrał nagrodę Małego Feniksa, przyznaną „Rycerzowi Niepokalanej”. Nagroda została wręczona w sobotę, 1 października podczas XXVII Targów Wydawców Katolickich.

Od kilkunastu lat Nagroda Małego FENIKSA trafia do osób i instytucji, które mogą poszczycić się największymi dokonaniami na polu promocji książek i wartości chrześcijańskich, katolickich, religijnych w mediach i na innych płaszczyznach.

W uzasadnieniu decyzji Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, przyznające nagrodę „Rycerzowi Niepokalanej”, napisało:
„Najstarszy katolicki tytuł prasowy w Polsce obchodził w tym roku jubileusz 100. rocznicy ukazania się pierwszego numeru. Periodyk, którego pierwszym redaktorem naczelnym był święty o. Maksymilian Kolbe pełnił misję pogłębiania i umacniania wiary na rzecz kolejnych pokoleń Polaków. Największy rozkwit miesięcznika przypadł na lata 30. XX wieku, kiedy nakład pisma dochodził do poziomu 800 tys. egz. W okresie PRL „Rycerz Niepokalanej” zniknął na blisko 30 lat. Powrócił w 1981 r. i w kolejnych latach odegrał istotną rolę w procesie zmian polityczno-społecznych, których finałem były zmiany ustrojowe roku 1989. Współcześnie „Rycerz Niepokalanej” za pośrednictwem prostego, bezpośredniego przekazu kształtuje sumienia, wychowuje – ukazuje miłość i potęgę Maryi. Jednocześnie w prostych słowach nieustannie pobudza do ufności Bogu przez Niepokalaną.”

Fot. YT: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wxBe8BUgVNo&fbclid=IwAR2IUxJ8RxVoPiYPoytqDlZym0WdJJIHEfKLxzQY6jL3wc_flr4mJLnX-vk