Ruszyły programy wsparcia od samorządu Mazowsza

Mazowsze pomaga samorządom

Autorskie programy wsparcia samorządu województwa mazowieckiego to już stała pozycja w budżecie regionu. Co roku władze Mazowsza przeznaczają na ten cel coraz większe pieniądze. Wynika to nie tylko z dobrej kondycji finansowej województwa, ale przede wszystkim z potrzeb samorządów i efektów, które doceniają mieszkańcy.

Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych, w tym również miasta stołecznego Warszawy. Dlatego zachęcam burmistrzów dzielnic do składania wniosków i ubiegania się o dotacje z budżetu Mazowsza – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Jak dodaje wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek w tym roku na realizacje programów wsparcia przeznaczyliśmy niebagatelna kwotę 250 mln zł.

Te środki są dostępne dla samorządów. Na szczególną uwagę zasługuje instrument równomiernego rozwoju Mazowsza, czyli np. rozbudowy infrastruktury drogowej. Na realizację nowych projektów tylko w ramach tego programu przeznaczymy w tym roku blisko 100 mln zł.

11 mln zł na ochronę powietrza

Do 26 marca można ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu (MIWOPiM). Na ten cel władze Mazowsza przyznały aż 11 mln zł.

Walka ze smogiem to obecnie jeden z głównych problemów, z jakim borykają się samorządy lokalne. Nasz program daje gminom możliwość realizowania projektów, które mogą mieć realny wpływ na poprawę jakości powietrza, a tym samym na zdrowie naszych mieszkańców – podkreśla Katarzyna Bornowska, radna województwa mazowieckiego.

W ramach programu będzie można ubiegać się o wsparcie na zadania z zakresu ochrony powietrza (inwentaryzacja źródeł ciepła, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne czy zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych) i ochrony mikroklimatu (zakup i montaż automatycznych stacji meteorologicznych wraz z ogródkami meteorologicznymi, tworzenie nowych i rewitalizację istniejących terenów zieleni czy retencjonowanie wody deszczowej). Nabór do programu trwa do 26 marca.

10 mln zł na obiekty sportowe

Remont boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114, modernizacja boiska przy ul. Picassa czy modernizacja szatni na pływalni „Polonez” to tylko niektóre efekty programu wspierającego rozwój mazowieckiej bazy sportowej w Warszawie. W tym roku na rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych obiektów sportowych samorząd województwa zarezerwował 10 mln zł. Będzie można zdobyć pieniądze na m.in. hale i boiska sportowe, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, a także siłownie plenerowe, pumptracki czy też place sportowo-rekreacyjne, z wyłączeniem jednak placów zabaw. Maksymalne dofinansowanie, o które można się ubiegać to 200 tys. zł. Nabór do tegorocznej edycji programu trwa do 22 marca.

1 mln zł na ogródki działkowe

To już trzecia edycja programu wsparcia dla działkowców. Samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 1 mln zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. O wsparcie dla działkowców powinny wnioskować samorządy. Z dotacji w ramach tego programu skorzystali również stołeczni działkowcy w tym m.in. ROD „URSYNÓW”, który zainstalował system monitoringu wizyjnego. Z kolei na terenie ROD „SADY ŻOLIBORSKIE” wymienił ogrodzenie, a działkowcy z ROD „SYRENA” zakupili traktorek do koszenia trawy. Nabór wniosków ruszy 15 marca i potrwa aż do 30 kwietnia.

151 mln zł na równomierny rozwój Mazowsza

Na realizację Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć.